مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کلمپ تعمیراتی آزبست -کلمپ تعمیراتی چدن- کلمپ تعمیراتی پلی اتیلن در سای... 1399/09/02
خرید، بارگیری، حمل و تحویل 6000 فقره کنتور آب مولتی جت خشک کلاس 160R در اقطار نیم الی یک و نیم اینچ 1399/08/26 1399/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید، بارگیری، حمل و تحویل 6000 فقره کنتور آب مول... 1399/09/03
خرید، بارگیری، حمل و تحویل 6000 فقره کنتور آب مولتی جت خشک کلاس 160R در اقطار نیم الی یک و نیم اینچ 1399/08/25 1399/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید کنتور معمولی1/2 1399/08/29
خرید شیر قطع و وصل ،شیر شبکه و شیر یکطرفه یا شیر خودکار یکسر مغزی ( همگی برنجی و با سایز 1/2) 1399/08/21 1399/08/27
عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه و اتفاقات- عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و مناب... 1399/08/19 1399/08/21
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و منابع تامین ، حفاری و رفع اتفاقات... 1399/08/21
عملیات بهره برداری، نگهداری و تعمیرات شبکه و اتفاقات- عملیات نگهداری و بهره برداری از تاسیسات و مناب... 1399/08/18 1399/08/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید کنتور آب آشامیدنی 1399/08/17 1399/08/20
صفحه 1 از 406