مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کیت کامل انشعاب آب ـ خرید لوله پلی اتیلن کاروکیت دار دو جداره فاضلابی 1398/05/22 1398/05/28
خرید لوله پلی اتیلن کاروگیت دار دو جداره فاضلابی 200 م م به مقدار 8200 - لوله پلی اتیلن کاروگیت دار... 1398/05/20 1398/05/28
خرید 10.000 کنتور قطر 1/2 اینچ آب شرب 1398/05/20 1398/05/26
خرید کیت کامل انشعاب آب ـ خرید لوله پلی اتیلن کاروکیت دار دو جداره فاضلابی 1398/05/20 1398/05/28
انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت جهت تامین کنتورهای آب خانگی 1398/05/20 1398/05/23
خرید ناشی از تولید، ساخت، تامین آزمایش در محل کارخانه تولیدکننده، بسته بندی، رنگ آمیزی، بارگیری، حمل... 1398/05/19 1398/05/27
انتخاب تامین کنندگان واجد صلاحیت جهت تامین کنتورهای آب خانگی 1398/05/19 1398/05/23
خرید 10/000 کنتورقطر 1/2 اینچ آب شرب 1398/05/17 1398/05/26
خرید ناشی از تولید، ساخت، تامین، آزمایش در محل کارخانه تولید کننده، بسته بندی، رنگ آمیزی، بارگیری حم... 1398/05/17 1398/05/27
خرید 10/000 کنتورقطر 1/2 اینچ آب شرب 1398/05/16 1398/05/26
صفحه 1 از 359