مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید ( شامل : تهیه، بارگیری، حمل ، تخلیه و تحویل) 5000 عدد کنتور آب پیستونی خشک و مولتی جت خشک در اق... 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه یک دستگاه کنتور حجمی هوشمند. اعتبارات عمرانی – نقدی صندوق توسعه ملی 1398/10/21 1398/10/25
خرید کنتور آب شرب 1398/10/21 1398/10/25
خرید کلیه لوازم نصب انشعاب آب در اقطار مختلف شامل تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه، تحویل و خرید کنتور در ا... 1398/10/21 1398/10/25
خرید کنتور آب شرب قطر 1/2 اینچ 1398/10/19 1398/10/25
خرید انواع کنتور 1398/10/19 1398/10/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید کنتور آب شرب 1398/10/18 1398/10/25
خرید کلیه لوازم نصب انشعاب آب در اقطار مختلف شامل تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه، تحویل و خرید کنتور در ا... 1398/10/18 1398/10/25
خرید ( شامل : تهیه، بارگیری، حمل ، تخلیه و تحویل) 5000 عدد کنتور آب پیستونی خشک و مولتی جت خشک در اق... 1398/10/18 1398/10/28
خرید شامل: تهیه، بارگیری، حمل، تخلیه و تحویل) کنتور آب پیستونی خشک، مولتی جت خشک، الکترومغناطیسی و ا... 1398/10/18 1398/10/25
صفحه 1 از 368