مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید، نصب و راه اندازی ساکشن مرکزی بیمرستان مردانی آذر - نوبت دوم 1399/09/09 1399/09/12
خرید فیلتر گاز خشک 1399/09/03 1399/09/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید مخزن اکسیژن 20 تنی 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، حمل و تحویل ونصب کنسولهای گاز های طبی بیمارستان نی ریز 1399/09/01 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه اکسیژن ساز پرتابل 5 لیتری 1399/09/04
مناقصه عمومی دو مرحله ای تجدید مناقصه عمومی دومرحله ای خرید یک دستگاه اکسیژن ساز بیمارستان استاد عال... 1399/09/05
خرید دستگاه اکسیژن ساز پرتابل 5 لیتری 1399/08/29 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه یک مرحله ای خرید تانک اکسیژن 1399/08/28 1399/09/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه اتوآنالایزر (بیوشیمی) جهت آزمایشگاه مرکز آموزشی و درمانی بوع... 1399/09/03
خرید دستگاه اکسیژن ساز پرتابل 5 لیتری 1399/08/28 1399/09/04
صفحه 1 از 232