مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Supply and Installation of Central Gas Supply System SSH 1398/06/04 رجوع به آگهی
استفاده از خدمات یک دستگاه سیار مولد و پمپاژ نیترون در چاه های توسعه ای و تعمیری تحت پوشش شرکت 1398/06/04 رجوع به آگهی
تامین گازهای صنعتی و ازمایشگاهی 1398/06/03 رجوع به آگهی
خرید و ارسال مواد گندزدا ( پرکلرین، گازکلر، آب ژاول، نمک کلرید سدیم ) - حفر چاه آبرفتی مجموعه 1398/06/02 رجوع به آگهی
تامین موادگندزدای آب به میزان 900 تن آب ژاول، 40 تن گاز کلر، 14 تن پرکلرین 1398/06/02 1398/06/09
استفاده از خدمات یک دستگاه سیار مولد و پمپاژ نیتروژن در چاه های توسعه ای و تعمیری تحت پوشش 1398/06/02 1398/06/06
استفاده از خدمات یک دستگاه سیار مولد و پمپاژ نیتروژن در چاههای توسعه ای و تعمیری 1398/06/02 1398/06/06
Supply and Installation of Vacuum Insulated Evaporator (VIE) Oxygen Tank at Hospital 1398/05/30 1398/06/14
واگذاری بسته های خدمتی (تهیه و توزیع دستگاه اکسیژن ساز با ماسک متعلق ـ تهیه و توزیع دستگاههای کمک تن... 1398/05/30 1398/06/09
تامین موادگندزدای آب به میزان 900 تن آب ژاول، 40 تن گاز کلر، 14 تن پرکلرین 1398/05/30 1398/06/09
صفحه 1 از 178