مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات کلاسی و اداری مورد نیاز مدارس استان... 1399/04/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات کلاسی و اداری مورد نیاز مدارس استان... 1399/04/14
خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی (تبلت) ـ خرید تجهیزات کلاسی - آموزشی (کامپیوتر بدون کیس - all in one) ـ... 1399/04/08 1399/04/10
خرید تجهیزات کلاسی و اداری مورد نیاز مدارس استان 1399/04/09 1399/04/14
خرید تجهیزات کلاسی و اداری مورد نیاز مدارس استان 1399/04/08 1399/04/14
خرید تجهیزات کلاسی (میز معلم درب دار - صندلی امتحانی دسته دار - میز صندلی دو نفره دانش آموزشی متوسطه... 1399/04/07 1399/04/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید کاغذ و مواد مصرفی جهت چاپ و هزینه چاپ اوراق و ....مورد نیاز مرکز آموزش... 1399/04/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید بخشی از تجهیزات مدارس استان کرمان اسناد سر ر... 1399/04/04
Supply and Delivery of food stuff , Beef , Cereals and Grains , Groceries , Office Equipments , Hard... 1399/03/26 رجوع به آگهی
Office Stationary 1399/03/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 650