مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید کاغذ کاربن لس و شمیز و گلاسه 1398/06/11 1398/06/24
خرید مقوای 100*250/70 گرمی سفید گلاسه مرغوب به مقدار 500/000 برگ و مقوای 100*70/ 230 گرمی سفید کارتی... 1398/06/05 1398/06/09
خرید کاغذ 100*70/70 گرمی سفید تحریر مرغوب 1398/06/05 1398/06/09
خرید کاغذ در ابعاد مذکور 1398/06/05 1398/06/23
خرید مقوای 100*250/70 گرمی سفید گلاسه مرغوب به مقدار 500/000 برگ و مقوای 100*70/ 230 گرمی سفید کارتی... 1398/06/04 1398/06/09
تامین مواد اولیه خود به صورت عمده 1398/06/04 رجوع به آگهی
خرید پلیت 2 ورقی به تعداد 5.000 برگ و پلیت 4.5 ورقی به تعداد 2.500 برگ 1398/06/04 1398/06/09
خرید کاغذ 100*70/70 گرمی سفید تحریر مرغوب به تعداد 1.000.000 برگ 1398/06/04 1398/06/09
خرید انواع پاکت پستی ملخی پنجره دار و متالایز به تعداد 2.000.000 عدد 1398/06/04 1398/06/09
خرید انواع باریکه خودچسب مشکی و خرید پلیت دو ورقی به تعداد 5000 برگ و پلیت 4/5 ورقی به تعداد 2500 بر... 1398/06/02 1398/06/09
صفحه 1 از 360