مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید 51 قلم ولد ولت با سایزهای مختلف 1400/09/16 1400/09/14
مناقصه خرید 7 قلم انواع فلنج 12، 14، 16، 20 و 30 اینچ 1400/09/16 1400/09/14
مناقصه خرید لوله و انجام پوشش های داخلی و خارجی، بارگیری، حمل و باراندازی لوله های فولادی انتقال پساب از تصفیه خانه فاضلاب 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه تامین لوله PVC.110/100 شش متری 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه خرید لوله های و اتصالات 1400/09/14 1400/09/10
مناقصه خرید 14 قلم ولد ولت و انواع اتصالات 1400/09/14 1400/09/14
مناقصه خرید 7 قلم انواع فلنج 12، 14، 16، 20 و 30 اینچ 1400/09/14 1400/09/14
مناقصه خرید ولد ولت با سایزهای مختلف 1400/09/14 1400/09/14
مناقصه خرید ۷ قلم فلنج ۴، ۲۴، ۳۰ و ۳۶ اینچ 1400/09/14 1400/09/14
مناقصه خرید لوازم انشعاب 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه انجام خدمات نظارت مهندسین پر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان ها- انجام خدمات نظارت بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان ها- خرید لوله پلی اتیلن سایز ۳۵۵ میلیمتر و... 1400/09/13 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید لوله های پلی اتیلن فاضلابی دو جداره 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه تامین لوله ی بدون درز دما پایین 1400/09/13 1400/07/27
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید ،بارگیری و حمل و تخلیه لوله های گالوانیزه 1400/88 نوبت دوم 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید،بارگیری و حمل و تخلیه لوله های فولادی و اجرای پوشش داخلی و خارجی 1400/89 نوبت دوم 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه واگذاری : - انجام خدمات نظارت بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان های- نظارت بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان ها- خرید لوله پلی اتیلنی 255 میلیمتر - خرید 2000 دستگاه کنتور آب 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه خرید، بارگیری، حمل و باراندازی و تحویل اتصالات و لوله چدن داکتیل تایتونی سایز ۴۰۰ میلیمتری کلاس c25 به طول ۷۵۰۰ متر با واشرهای مربوطه خط انتقال تصفیه خانه آب 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه خرید لوله گالوانیزه 2، 1/2، 1، 3/4 و 1 1400/09/11 1400/09/10
مناقصه خری ولد ولت و انوا ع اتصالات 1400/09/11 1400/09/14
مناقصه خرید لوله جدار فولادی 14 اینچ ساده بطول 294 متر و لوله جدار فولادی 14 اینچ مشبک بطول 270 متر 1400/09/11 1400/09/16
صفحه 1 از 2251