مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
افرایه های اسید و سیمان 1398/02/30 1398/03/04
افزایه های اسید و سیمان مربوط به تقاضای خرید 1398/02/30 1398/03/04
CONSULTANCY SERVICES FOR CARRYING OUT PREPARATION FOR EXPLORATION WELL DRILLING . 1398/02/24 1398/03/03
خرید تجمیعی مواد کنترل هرزروی گل حفاری Mica (F&M), Cellophane Flakes, Limestone Chips (F&M&C), EQS X... 1398/02/24 1398/02/31
"tubing 4-1/2 1398/02/19 1398/03/02
اجاره یک دستگاه حفاری دریایی 1398/02/19 1398/02/26
parts for derrick mud cleaner 1398/02/18 1398/02/18
خرید قطعات مربوط به Parts for Ross Hill Silicon Control Rectifier 1398/02/18 1398/03/04
اجاره WHIP STOCK برای ده عملیات بازکردن پنجره بصورت CALL OUT 1398/02/15 رجوع به آگهی
خرید قطعات مربوط به P/F S.C.R BRAKER CONTROL 1398/02/15 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 535