مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام فعالیتهای اتفاقات عملیات 1401/03/08 1401/02/25
مناقصه خدمات شهری 1401/03/07 1401/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی استادیوم 1401/03/05 1401/03/07
مناقصه تهیه، تأمین و نصب برج نور و چراغ های روشنائی موج شکن و ساختمان های بهره برداری 1401/03/05 1401/03/07
مناقصه واگذاری 1 - تکمیل خانه 2 - اجرای پیست 3 - اجرای روشنایی 1401/03/03 1401/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر، سرویس و نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه، انبارهای علوفه و ساختمان اداری و رفاهی ارومیه 1401/03/03 1401/03/07
مناقصه احداث چمن مصنوعی ( روشنایی ) 1401/03/02 1401/03/05
مناقصه تکمیل خانه - اجرای پیست - اجرای روشنایی استادیوم 1401/03/02 1401/03/07
مناقصه تهیه حمل بارگیری و باراندازی تجهیزات دوربین مداربسته و سیستم روشنایی تصفیه خانه اب 1401/03/02 1401/03/07
مناقصه بهسازی و روکش آسفالت محور - بهسازی و اصلاح محور - لکه گیری و روکش آسفالت محور 1401/03/02 1401/03/07
مناقصه اصلاح روشنایی محور 1401/03/02 1401/03/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای روشنایی تونل 1401/03/02 1401/03/07
مناقصه احداث راه روستایی - ایمن سازی محور 1401/03/02 1401/02/27
مناقصه پروژه تعمیر ونگهداری وحراست سیستم روشنایی محورهای غرب استان 1401/03/02 1401/03/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید انواع فانوس و ماژول راهنمایی و رانندگی 1401/03/01 1401/03/07
مناقصه تهیه , حمل , بارگیری و باراندازی تجهیزات دوربین مداربسته و سیستم روشنایی تصفیه خانه 1401/03/01 1401/03/07
مناقصه Lighting Fixture 1401/03/01 1401/03/07
مناقصه روکش آسفالت ، تعویج پیچهای حادثه خیز ، احداث روشنایی پیچ 1401/03/01 1401/03/07
مناقصه روکش آسفالت راههای فرعی ، تعویج پیچهای حادثه خیز ، احداث روشنایی 1401/03/01 1401/03/07
مناقصه تهیه حمل بارگیری و باراندازی تجهیزات دوربین مداربسته و سیستم روشنایی تصفیه خانه 1401/03/01 1401/03/07
صفحه 1 از 1166