مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین نیروی انسانی - تامین نیروی حفاظت فیزیکی - احداث روشنایی بخشی از مسیر کوهنوردی 1397/10/23 1397/10/26
اجرای پروژه های شبکه روشنایی و شبکه 20 کیلوولت در شهرک صنعتی 1397/10/22 1397/10/26
خرید 22000 رشته انواع لامپ گازی بخار سدیم و جیوه - خرید 1200 اصله انواع تیرسیمانی 1397/10/22 1397/10/23
واگذاری اجرای پروژه های شبکه روشنایی و شبکه 20 کیلوولت 1397/10/20 1397/10/26
نگهداری فنی سیستم روشنایی، برج های نوری- لکه گیری و روکش آسفالت - درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت 1397/10/20 1397/10/25
واگذاری توسعه و احداث شهری 1397/10/19 1397/10/22
واگذاری اجرای شبکه روشنایی در شهرک صنعتی 1397/10/19 1397/10/25
نگهداری فنی سیستم روشنایی، برج های نوری - لکه گیری و روکش آسفالت - درزگیری و لکه گیری و روکش آسفالت 1397/10/19 1397/10/25
تجهیز ایستگاه پمپاژ - اجرای روشنایی معابر - آماده سازی بخشی از راه دسترسی ـ و... 1397/10/18 1397/10/24
تهیه مصالح و آماده سازی بخشی از راه دسترسی-تهیه مصالح و اجرای روشنایی-تهیه مصالح و تجهیز ایستگاه پمپ... 1397/10/18 1397/10/24
صفحه 1 از 1360