مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تجهیز سالن کنفرانس 1397/12/25 1397/12/29
Supply and delivery of IT Equipment 1397/12/19 1397/12/26
SUPPLY AND DELIVERY OF SECURITY EQUIPMENT 1397/12/18 1397/12/23
تهیه 700 دستگاه چاپگر تحویلداری pass book printer 1397/12/18 1397/12/21
Annual Maintenance Contract (AMC) of Security systems i.e. Perimeter CCTV Surveillance system, Biome... 1397/12/16 1397/12/23
خرید مغزی بوبین رول حرارتی 1397/12/15 1397/12/19
خرید بیست و سه دستگاه اسکنر A40FLAT BED A3 1397/12/14 1397/12/15
Supplying Stationery 1397/12/14 1397/12/23
تامین: ـ 50 دستگاه کامیپیوتر I3 ـ 50 دستگاه کپی ریکو مدل MP2014D ـ 4 دستگاه کامپیوتر I5 1397/12/12 1397/12/16
خرید بیست و سه دستگاه اسکنر A40FLAT BED A3 1397/12/12 1397/12/15
صفحه 1 از 1172