مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تجهیزات اداری کلاسی 1400/01/28 1400/01/30
مناقصه خرید تجهیزات سخت افزاری 1400/01/29 1400/01/31
مناقصه خرید تجهیزات جهت مدارس 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه خرید ثبت تردد حضور و غیاب 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه خرید 150 دستگاه ثبت تردد حضور و غیاب 1400/01/31
مناقصه خرید 30 دستگاه رایانه 1400/01/25 1400/01/31
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار 1400/01/28
مناقصه خرید 30 دستگاه رایانه 1400/01/24 1400/01/31
مناقصه انجام خدمات و پشتیبانی سیستم هوشمند سازی پارکینگ طبقاتی 1400/01/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیزات رایانه ای 1400/01/30
مناقصه خرید تجهیزات اداری و رایانه 1400/01/24 1400/01/30
مناقصه خرید، نصب، راه اندازی، پشتیبانی و نگهداری دستگاههای تردد شمار و کلیه تجهیزات مربوطه و ارسال بر خط اطلاعات آنها به سرورهای مورد نظر اداره کل و ناظر عالی 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه راه‌اندازی سامانه یکپارچه اختصاصی فروش بلیت الکترونیک باغ موزه 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه خرید تجهیزات هوشمندسازی مدارس ـ خرید130 دستگاه دیتاپروژکتور ـ خرید 130 دستگاه رایانه لپ تاپ 1400/01/21 1400/01/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 51 دستگاه دیتا پروژکتوربا پرده نمایش ، 35 دستگاه پرینتر 1400/01/24
مناقصه خرید 130 دستگاه دیتا پروژکتور 1400/01/18 1400/01/22
مناقصه تهیه تجهیزات ،مصالح و نصب و راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس اتاق جلسات 1400/01/18 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه تجهیزات ،مصالح و نصب و راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس 1400/01/26
مناقصه تهیه تجهیزات ،مصالح و نصب و راه اندازی سیستم ویدئو کنفرانس اتاق جلسات ستاد 1400/01/17 1400/01/26
مناقصه خرید یک دستگاه ماشین برش رول حرارتی اسلیتر 1400/01/17 1400/01/31
صفحه 1 از 699