مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
قرارداد دستگاه های خودپرداز 1397/10/17 1397/10/26
ساخت بدنه خودپرداز، کیوسک و متعلقات آن 1397/10/17 1397/10/24
قرارداد دستگاههای خودپرداز 1397/10/17 1397/10/26
واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای داخل شهری سازمان مدیریت حمل و نقل بار و مسا... 1397/10/15 1397/10/23
واگذاری خدمات فروش و شارژ کارت بلیط الکترونیکی اتوبوسهای داخل شهری 1397/10/11 1397/10/23
تهیه و نصب گیت کنترل تردد فردی و سیستم تشخیص چهره 1397/10/08 1397/10/15
ارتقا سیستم زیرساخت مخابراتی و الکترونیک بنادر و تهیه و نصب گیت تردد فردی و سیستم تشخیص چهره بنادر 1397/10/06 رجوع به آگهی
تمدید آگهی اجاره 75.000 دستگاه پایانه فروش 1397/10/05 1397/10/08
سامانه کنترل تردد هوشمند 1397/10/02 1397/10/10
ایجاد وراه اندازی سامانه هوشمند پارک حاشیه ای-احداث مجتمع مسکونی 1397/09/28 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 242