مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید, حمل, تحویل و نصب, راه اندازی و پشتیبانی 400 دستگاه کیوسک بانکی سالنی 1397/11/02 رجوع به آگهی
خرید، حمل، تحویل و نصب، راه اندازی و پشتیبانی 100 دستگاه کیوسک بانکی دیواری 1397/11/02 رجوع به آگهی
خرید, حمل, تحویل و نصب, راه اندازی و پشتیبانی 400 دستگاه کیوسک بانکی سالنی 1397/11/01 رجوع به آگهی
خرید، حمل، تحویل و نصب، راه اندازی و پشتیبانی 100 دستگاه کیوسک بانکی دیواری در محل های مورد نظر بانک 1397/11/01 رجوع به آگهی
خرید تعداد 200.000 عدد برچسب غیر فعال RFID شخصی سازی شده به همراه چاپ 1397/11/01 رجوع به آگهی
PPP Automated Fare Collection System on the City Public Transport 1397/10/29 1397/11/22
خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات بیومتریک به همراه نرم افزار مربوطه جهت بکارگیری در سامانه آسیب دیدگان... 1397/10/29 رجوع به آگهی
خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات بیومتریک به همراه نرم افزار مربوطه جهت بکارگیری در سامانه آسیب دیدگان... 1397/10/26 رجوع به آگهی
Security Surveillance System , CCTV Camera and Electronic Attendance System 1397/10/25 1397/11/18
فراخوان RFI سامانه اموال 1397/10/24 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 245