مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید یک عدد تانک ضربه گیر 1398/11/01 1398/11/07
خرید مخازن زباله شهری 1398/10/25 1398/11/02
- هدایت آبهای سطحی - خرید تجهیزات ویژه جمع آوری پسماند وزین جهت مجتمع صنفی و خدماتی - هدایت آبهای... 1398/10/23 1398/11/02
خرید مخزن 1398/10/18 1398/10/23
خرید مخازن نگهداشت موقت، پسماند 770 لیتری 1398/10/17 رجوع به آگهی
خرید پرسکاری قطعه با کد 0110-02-249 به تعداد 30.000 عدد - ماشینکاری قطعه با کد 00570-01-154 به تعداد... 1398/10/14 رجوع به آگهی
Emergency Operation for Development 1398/10/11 رجوع به آگهی
Rehab of The Towering Water Tank 1398/10/10 رجوع به آگهی
خرید، حمل، جایگذاری پنج باب مخزن فولادی آب اضطراری مقاوم به زلزله هر یک به ظرفیت یکصد مترمکعب 1398/10/10 رجوع به آگهی
واگذاری خرید مخازن نگهداشت موقت پسماند 770 لیتری جهت استفاده در منطقه 1398/10/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 187