مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا در سطح مراتع 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت HSE در سطح استان قزوین 1400/01/28
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه تامین تجهیزات، استانداردسازی و توسعه مرکز داده 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه خدمات مشاوره مطالعات احداث ساختمان ایستگاه آتش نشانی بندر 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه استفاده از خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات (شرکتهای بهره بردار) 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه خدمات و نگهداری ساختمان مرکز خدمات فناوری و کسب و کار، ساختمان اداری 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه خرید ، طراحی و پشتیبانی نرم افزار اتوماسیون اداری تحت وب 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه پروژه بازرسی و کنترل سیستم های اعلام و اطفای حریق دستی و اتوماتیک 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه نرم افزار پروژه مدرنیزه سازی نظام ملی کاداستر " مورد نیازخود 1400/01/18 1400/01/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نرم افزار مدرنیزه سازی کاداستر 1400/01/22
مناقصه عمومی دو مرحله ای تامین تجهیزات، استاندارد سازی و توسعه مرکز داده شرکت ملی پست جمهوری اسلامی ایران 1400/01/21
مناقصه عمومی دو مرحله ای واگذاری امور مربوط به انجام ارزیابی املاک موضوع تسهیلات پرداختی بانک در سطح مدیریت های شعب استانهای کشور و شعبه مستقل مرکزی ت 1400/01/24
مناقصه پروژه بازنگری استاندارد معیار مصرف انرژی در فرآیندهای تولید قند و شکر 1400/01/16 1400/01/25
مناقصه خرید خدمات مشاوره بازبینی و ارتقاء برند 1400/01/15 1400/01/23
صفحه 1 از 357