مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه جامع گردشگری 1397/10/23 1397/10/26
تامین ابزار BPMS و طراحی، پیاده سازی و استقرار فرآیندهای سازمانی وزارت کشور در بستر BPMS 1397/10/23 1397/10/24
اصلاحیه آگهی واگذاری آموزش و توانمندسازی جوامع محلی محدوده پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز سد 1397/10/20 1397/10/25
فراخوان انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه جامع گردشگری 1397/10/19 1397/10/26
مطالعه شناسایی و کنترل مخاطرات hazop study واحدهای عملیاتی مجتمع 1397/10/17 1397/10/26
واگذاری آموزش و توانمندسازی جوامع محلی محدوده پروژه مدیریت جامع حوزه آبخیز سد 1397/10/16 1397/10/19
آموزش و توانمندسازی جوامع محلی محدوده پروژه مدیریت جامع حوزه ابخیز 1397/10/15 1397/10/19
(تهیه اطلس جامه سرمایه گذاری شهر) 1397/10/16 1397/10/22
فراخوان انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه جامع گردشگری 1397/10/16 1397/10/22
Terminal Evaluation of “ Mainstreaming Rio Conventions into National Sectoral Policies Project” 1397/10/15 1397/10/23
صفحه 1 از 319