مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری توسعه خوشه کسب وکار آبزی پروری 1398/11/21 1398/12/01
Oman NSDI Technical Services 1398/11/20 1398/11/24
RFQ خرید خدمات مشاوره - روش QBS مدلسازی و پیاده سازی سامانه اندازه گیری ریسک عملیاتی 1398/11/20 1398/11/26
طرح پژوهشی پایش و ارزیابی اقتصادی طرح مصوب به منظور ارتقاء کیفیت محیط و افزایش بهره وری مجموعه 1398/11/20 1398/11/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای توسعه خوشه کسب وکار آبزی پروری استان 1398/11/19 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای بررسی تکنولوژی های نوین کاربردی در تولید کلاف مبل خوشه صنایع چوبی و مبلمان... 1398/11/17 1398/11/23
مناقصه عمومی یک مرحله ای امکان سنجی ایجاد شهرک نمایشگاهی و کارگاهی خوشه صنایع چوبی و مبلمان مرند-غیر... 1398/11/17 1398/11/23
طراحی و راه اندازی وب سایت خوشه صنایع چوبی و مبلمان 1398/11/17 1398/11/23
Supply Windows Modular Data Acquisition System with Graphical Programming Environment 1398/11/14 1398/11/29
Up Skill and Empower the Potential Omani to be able to take Middle and Senior Position in The Privat... 1398/11/14 1398/11/27
صفحه 1 از 476