مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات آموزشی و تدریسی در دوره های مختلف تحصیلی در سطح استان (نوع اول) را به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در چارچوب ماده بها قانو... 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه خدمات مشاوره ای ایجاد سند / به روز آوری فرآیند مطالعات ( HAZOP/ HAZID) 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه خرید خدمات آموزشی و پرورشی در سه باب هنرستان 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه انتخاب شرکت مجرب دارای صلاحیت عامل چهارم (مدیریت طرح) بمنظور راهبری تعداد ۲۰ پروژه احداث ساختمان های اداری 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید خدمات آموزشی تعداد 15 کلاس درس 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه انجام آزمون های غیر مخرب 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه انجام آزمون های غیر مخرب 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه محاسبه و صدور وصورتحساب فروش 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه پروژه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوشهای فولادی 1400/08/29 1400/09/02
مناقصه انتخاب مشاوربراساس کیفیت و قیمت (QCBS) خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تعدادی ازتاسیسات و سازه های صنعتی وساختمان های پتروشیمی 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه پروژه انجام عملیات نشت یابی، ضخامت سنجی تاسیسات و تفسیر فیلم های رادیوگرافی سرجوشهای فولادی 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه انجام پروژه ممیزی و ایجاد بانک های اطلاعات جغرافیایی GIS 1400/08/26 1400/08/24
مناقصه خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پذیری لرزه ای تعدادی از تاسیسات و سازه های صنعتی و ساختمانهای شرکت 1400/08/26 1400/09/03
مناقصه عملیات بهسازی و استانداردسازی شبکه توزیع آب و انشعابات روستای 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه واگذاری جهت تأمین نیروی انسانی به منظور انجام امور اداری، فنی، مالی و سایر امور در حیطه وظایف و ماموریت های محوله خود 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی سازمان ملی زمین و مسکن 1400/08/25 1400/08/29
صفحه 1 از 440