مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خرید خدمات مشاوره ارئه راهکارهای مورد نیاز برای توسعه خوشه کسب و کار زیلو و آماده سازی و انج... 1398/08/23 1398/08/25
واگذاری خرید خدمات مشاوره ارئه راهکارهای مورد نیاز برای توسعه خوشه کسب و کار زیلو و آماده سازی و انج... 1398/08/21 1398/08/25
ارائه راهکارهای موردنیاز برای توسعه خوشه کسب و کار زیلو استان یزد و آماده‎سازی و انجام فعالیتهای مرح... 1398/08/19 1398/08/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای انتخاب مشاورAORجهت بررسی و تکمیل طرح های تهیه شده طراح پاویون جمهوری اسلامی... 1398/08/19 1398/08/22
واگذاری خدمات بازرسی از محل فعالیت اعضای خود 1398/08/18 1398/08/26
استقرار سیستم مدیریت ایمنی و سلامت شغلی 1398/08/16 1398/08/21
واگذاری اجرای طرح مشاوره راهنمای شغلی خود به شرکتها و موسسات 1398/08/14 1398/08/16
واگذاری اجرای طرح مشاوره راهنمای شغلی 1398/08/11 1398/08/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه مشاوره راهنمایی شغلی 1398/08/11 1398/08/16
انتخاب مشاور تهیه و تدوین ، تایید، اجرا و نظارت برنامه راهبردی و عملیاتی سند پنج ساله شهر و شهرداری... 1398/08/08 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 426