مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره پرونده خوانی و بازشماری منابع سازمان 1397/12/26 1397/12/28
انجام مطالعات نقشه‌برداری وتهیه نقشه 1/500 بلوکی به روش مستقیم زمینی مسیراصلاحی خط سه 1397/12/25 1397/12/28
انجام خدمات نقشه برداری طبق برآورد پیوست 1397/12/23 1397/12/23
فراخوان زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی در سطح استان 1397/12/22 1397/12/28
فراخوان زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی در سطح استان 1397/12/22 1397/12/28
واگذاری زمین مرجع کردن نقشه های ثبتی 1397/12/22 1397/12/28
انجام مطالعات نقشه‌برداری وتهیه نقشه 1/500 بلوکی به روش مستقیم زمینی مسیراصلاحی خط سه 1397/12/22 1397/12/28
خرید خدمات مشاوره مطالعه و فرسایش پذیری خاک و نمونه برداری از کانون های داخلی تولید گرد و غبار 1397/12/21 1397/12/21
ریز گذاری و نقشه برداری حد بستر رودخانه 1397/12/20 1397/12/27
انجام خدمات بازنگری نقشه های معماری موجود و سپس تهیه نقشه های اجرایی فاز دو جهت احداث ساختمان زندان 1397/12/20 1397/12/25
صفحه 1 از 609