مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه جامع گردشگری 1397/10/23 1397/10/26
انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذ... 1397/10/23 1397/10/26
فراخوان انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه جامع گردشگری 1397/10/19 1397/10/26
خرید خدمات مشاوره بهنگام رسانی، رقومی سازی و GIS Ready نقشه های بلوکه شهری و روستایی استان 1397/10/19 1397/10/29
خرید خدمات مشاوره بهنگام رسانی، رقومی سازی و GIS Ready نقشه های بلوکه شهری و روستایی استان 1397/10/19 1397/10/29
خدمات مشاوره فاز صفر و یک و دو مطالعات طراحی و تهیه نقشه های اجرایی پروژه 18 کلاسه 1397/10/17 1397/10/25
Request for Offer (RFO) for Consultant for conducting a hazard and crisis mapping report 1397/10/16 1397/10/29
(تهیه اطلس جامه سرمایه گذاری شهر) 1397/10/16 1397/10/22
فراخوان انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه جامع گردشگری 1397/10/16 1397/10/22
واگذاری پردازش یکپارچه 6000 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی 1397/10/12 1397/10/19
صفحه 1 از 596