مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی روستای پیته نو هزار جریب بهشهر 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه نصب 2300 عدد کنتور و 1140 عدد رگلاتور در سطح شهر و روستاهای تابعه شهرستان - احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه روستا - تهیه مصالح، حمل و ساخت ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی شهر 1400/09/16 1400/09/17
مناقصه تهیه مصالح،حمل و ساخت ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی شهر 1400/09/15 1400/09/17
مناقصه تهیه و نصب برج نور در ایستگاه ها 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه خرید ۳۰۰۰ دستگاه انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه واگذاری بهره برداری از شبکه های توزیع و روشنایی معابر 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه خرید تابلو و علائم و تجهیزات ترافیکی - خرید تجهیزات جهت نوسازی و بهسازی چراغهای فرماندهی تقاطع های سطح شهر 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری سیستم های روشنایی نقاط حادثه خیز محور شیراز – دشت ارژن و فرعی آن و نقاط حادثه خیز شهرستان های کازرون ، ممسنی 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر و نگهداری سیستم های روشنایی نقاط حادثه خیز کمربندی شیراز 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه خرید تابلو کنترل و حفاظت فیدرهای 33کیلوولت 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه تهیه و نصب برج نور در ایستگاه ها 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی 4/400/م نوبت دوم تهیه و نصب برج نور در ایستگاه های جندق، بافق و سه چاهون 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خرید12000 رشته لامپ گازی 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه واگذاری تهیه تجهیزات و اجرای سیستم روشنایی پل 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه خرید ۳۰۰۰ دستگاه انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه واگذاری - احداث شبکه فشار متوسط- تکمیل شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه خرید 12000 رشته لامپ گازی 50 وات بخار سدیم 12000 رشته لامپ گازی 70 وات بخار سدیم و 1500 رشته لامپ گازی 150 وات بخار سدیم (از محل اعتبارات داخلی) 1400/09/10 1400/09/09
مناقصه نصب 2300 عدد کنتور و 1140 عدد رگلاتور در سطح شهر و روستاهای تابعه شهرستان - احداث و تکمیل ایستگاه TBS بهمراه روستا - تهیه مصالح ، حمل و ساخت ایستگاه TBS بهمراه سیستم روشنایی شهر 1400/09/10 1400/09/17
مناقصه خرید 3000 دستگاه انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/09 1400/09/15
مناقصه خرید 12000 رشته لامپ گازی 50 وات بخار سدیم 12000 رشته لامپ گازی 70 وات بخار سدیم و 1500 رشته لامپ گازی 150 وات بخار سدیم 1400/09/09 1400/09/09
صفحه 1 از 563