مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه ایجاد پارک و فضای سبز 1400/01/28 1400/01/29
مناقصه برونسیاری خدمات نگهداری شبکه روشنایی معابر 1400/01/26 1399/12/20
مناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال 1400/01/28
مناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید لامپ 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه احداث سیستم روشنایی زمین فوتبال 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه واگذاری اجرای فاز اول سیستم روشنایی 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه خرید لامپ LED و خرید دژنکتور هوایی 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 5000 عدد لامپ LED 1400/01/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 41000 عدد انواع لامپ سدیم 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و تعمیر 30 عدد برج نوری 1400/01/29
مناقصه خرید 5000 عدد لامپ LED 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه واگذاری خرید تجهیزات و تعمیر برج نوری 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه خرید تجهیزات و تعمیر ۳۰ عدد برج نوری 1400/01/22 1400/01/29
مناقصه اجرای شبکه جمع آوری فاضلاب 1400/01/22 1400/01/07
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، احداث شبکه روشنایی معابر 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، احداث شبکه روشنایی معابر 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، احداث شبکه روشنایی معابر 1400/01/24
مناقصه شناسایی پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات سامانه های برق خورشیدی ویژه خانوارهای کم درآمد طرح بسیج روشنایی 1400/01/21 1400/01/22
صفحه 1 از 471