مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 4000 سری صندلی بازودار امتحانی با سبد 1398/12/04 1398/12/06
خرید تجهیزات اداری، کلاسی، آموزشی، خوابگاهی و کمک آموزشی جهت مدارس سطح استان 1398/11/27 1398/11/29
طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن های همایش جلسات مجتمع 1398/11/27 1398/11/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید تجهیزات اداری، کلاسی، آموزشی، خوابگاهی و کمک... 1398/11/27 1398/11/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن... 1398/11/27 1398/11/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن... 1398/11/27 1398/11/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی،تامین تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی سالن... 1398/11/27 1398/11/30
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تهیه ، حمل و نصب صندلی های تماشاچیان جهت استادیوم... 1398/11/27 1398/12/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای تجهیز کلاسهای آموزشی جدید و خانه بازی ویژه قرآن آموزان 1398/11/26 1398/11/30
تجهیزات اداری، کلاسی، آموزشی، خوابگاهی و کمک آموزشی جهت مدارس سطح استان 1398/11/26 1398/11/28
صفحه 1 از 532