مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی لوازم جهت تکمیل و تجهیز سالن جلسات مجتمع 1400/01/30
مناقصه تهیه ، تامین و خرید صندلی 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه تهیه ، تامین و خرید صندلی 1400/01/28 1400/01/31
مناقصه خرید بخشی از تجهیزات مدرسه 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه تهیه تجهیزات اداری و حمل تا محل تحویل و تخلیه در محل 1400/01/29
مناقصه تهیه تجهیزات کلاسی 1400/01/29
مناقصه خرید تجهیزات جهت مدارس 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه تهیه ، تامین و خرید صندلی 1400/01/24 1400/01/31
مناقصه تجهیزات هتلینگ بیمارستان 320 تختی 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/24
مناقصه واگذاری تجهیز آزمایشگاههای مجتمع آزمایشگاهی کشاورزی 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه خرید تجهیزات اداری 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه خرید و نصب 107 عدد درب فضاهای داخلی ساختمان 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی (سکوبندی آزمایشگاهی) 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه واگذاری تامین تجهیزات فنی، عمومی و ورزشی واحد آتش نشانی 1400/01/19 1400/01/25
مناقصه واگذاری خرید، نصب و راه اندازی تجهیزات پزشکی سکوبندی آزمایشگاهی 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه خرید تجهیزات اداری برای بیمارستان 1400/01/18 1400/01/19
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید(حمل و تحویل در محل) تجهیزات اداری 1400/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید تجهیزات و نصب وراه انداری مربوط به 13 باب اتاق مجموعه اقامتی 1400/01/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه، حمل، تحویل در محل، نصب و راه اندازی، آموزش کارکرد با سیستم اجرا شده و گارانتی تجهیزات قفسه بندی ریلی کتابخانه 1400/01/14
صفحه 1 از 314