مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید تجهیزات - صندلی امتحانی دسته دار- صندلی معلم - میز معلم- وایت برد و... 1399/05/11 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات - صندلی امتحانی دسته دار- صندلی معلم - میز معلم- وایت برد و... 1399/05/09 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید بخشی از تجهیزات مدارس استان کرمان 1399/05/11
واگذاری پروژه تجهیز ساختمان شهرداری 1399/05/08 رجوع به آگهی
Provision of Office and Kitchen Supplies 1399/05/08 رجوع به آگهی
خریداری و تامین کالاها - اندازه گیری مواد نفتی در آب - level transmiter- 1399/05/08 رجوع به آگهی
انجام ارزیابی کیفی مناقصه گران و برگزاری مناقصه پروژه تجهیز و نصب صندلی سالن آمفی تئاتر و اتاق VIP ب... 1399/05/08 رجوع به آگهی
خرید تجهیزات اموزشی و کارگاهی 1399/05/07 1399/05/11
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات کلاسی ( میزوصندلی ابتدایی دوره اول... 1399/05/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات کلاسی ( میزوصندلی متوسطه 1399/05/09
صفحه 6 از 574