مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1398/08/29 1398/09/03
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح استان (1000 تخت خواب دو طبقه ، 200 کمد 4 درب خوابگاه... 1398/08/29 1398/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح اس... 1398/08/29 1398/09/03
خرید تجهیزات اداری و کلاسی مورد نیاز مدارس سطح استان (500 مبل اداری، 500 صندلی گردان، 2000 تخته وایت... 1398/08/28 1398/09/03
خرید تجهیزات (کلاسی و نمازخانه ) 1398/08/25 1398/08/28
خرید تجهیزات اتاق کنفرانس با برند Restmoment 1398/08/23 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای مبل اداری 1398/08/22 1398/08/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای فایل 4 کشو فلزی 1398/08/22 1398/08/28
صفحه 9 از 526