مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه زمین شناسی وگزارش پیوست درمقیاس یکصد هزارم پروژه 1398/11/27 1398/12/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه زمین شناسی وگزارشهای پیوست درمقیاس یکصد هزارم پروژه جگدان 1398/11/27 1398/12/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه زمین شناسی وگزارشات پیوست درمقیاس یکصد هزارم پروژه سراوان 1398/11/27 1398/12/01
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه نقشه زمین شناسی وگزارش پیوست درمقیاس یکصد هزارم پروژه تایباد 1398/11/27 1398/12/01
انجام عملیات استخراج روباز معدن 1398/11/26 1398/11/30
انجام عملیات استخراج روباز معدن 1398/11/24 1398/11/30
انتخاب مشاور جهت مشاوره خدمات مهندسی معکوس، بازرسی و تهیه مستندات سفارشات فنی و پایش عملکردی قطعات ی... 1398/11/23 1398/11/30
واگذاری انجام عملیات مربوط به همگن سازی زغالسنگ های خام ورودی به کارخانه، تغذیه کارخانه با زغالسنگ ه... 1398/11/23 1398/11/26
واگذاری عملیات استخراج مصالح از معدن 1398/11/20 1398/11/30
واگذاری انجام عملیات مربوط به همگن سازی زغالسنگ های خام ورودی به کارخانه، تغذیه کارخانه با زغالسنگ ه... 1398/11/20 1398/11/26
صفحه 1 از 499