مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه پخش شبکه ها روی ماهواره 1400/01/17 1400/01/21
مناقصه پخش شبکه ها روی ماهواره 1400/01/16 1400/01/21
مناقصه TENDER OF EDC 1400/01/08 رجوع به آگهی
مناقصه Procurement of services for "HFC Phase-Down in RAC Service Sector Needs Assessment for the Kigali Amendment Project" 1400/01/05 رجوع به آگهی
مناقصه Request for National consultancy on "Support and Coordination of digitally enabled and digitally equipped" project 1399/12/28 رجوع به آگهی
مناقصه خرید لوازم جهت اورهال کردن کامل دیزل ژنراتور - تامین قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه مولد 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری احداث خطوط لوله جریانی و تأسیسات سطح الارضی چاه های شماره 32 تا 36 منطقه نفتی 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه purchase of 2*40000 +- 5% MTS of Granular Di ammonium phosphate (GDAP)through 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه purchase of 40000 +- 5% MTS of GKCL (MOP)through 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه procurement of Bus 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تامین و اجرا پروژه های خرید لوازم جهت اورهال کردن کامل دیزل ژنراتور استورک و ارتسیلار و تامین قطعات و تعمیرات اساسی سه دستگاه مولد qsk60 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه purchase of 2*40000 +- 5% MTS of Granular Potassium sulphate (GSOP) through 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه is considering the purchase of 2x400005% MTS of Granular Potassium Sulphate (GSOP) through one step international tender All of the qualified and intereste. 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه subsidiary of the Ministry of Agricultural Jihad of I.R. o.iran,is considering the purchase of 2x400005% MTS of Granular Potassium Sulphate (GSOP) through one step international tender All of t... 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مقدار ۵%+ 40000 * 4 تن متریک کود شیمیایی سوپر فسفات تریپل گرانوله 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه مقدار ۵%+ - ۴۰۰۰۰ تن متریک کود شیمیایی کلرور پتاسیم گرانوله 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید مقدار 5% + - 40000*2 تن متریک کود شیمیایی سولفات پتاسیم گرانوله 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه buy 6000 tons of basic material of Ethylene Dichloride (EDC), for supplying its manufacturing materials 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه purchase of 4*40000 +- 5% MTS of Granular Triple super phosphate (GTSP)through 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه purchase of 2*40000 +- 5% MTS of Granular Di ammonium phosphate (GDAP)through 1399/12/25 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 650