مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
جذب سرمایه گذاری و بهره برداری از پروژه احداث سیستم هوشمند کنترل ترافیکی و پایش تصویری 1397/10/23 1397/10/27
Support to the Secretariat of the Foreign Investors Council in Uzbekistan 1397/10/22 1397/10/26
فراخوان جذب سرمایه گذار جهت احداث پمپ بنزین تک سکو 1397/10/20 1397/10/16
سرمایه گذاری جهت تکمیل مجموعه ورزشی 1397/10/20 1397/10/26
جذب سرمایه گذاری و بهره برداری از پروژه احداث سیستم هوشمند کنترل ترافیکی و پایش تصویری شهر 1397/10/19 1397/10/27
سرمایه گذاری جهت تکمیل مجموعه ورزشی 1397/10/19 1397/10/26
سرمایه گذاری و بهره برداری از پروژه احداث سیستم هوشمند کنترل ترافیکی و پایش تصویری شهر 1397/10/19 1397/10/27
انتخاب طرف مشارکت و سرمایه گذار به روش BOLT جهت تکمیل, تجهیز و بهره برداری و اجاره ماهیانه ساختمان و... 1397/10/18 1397/10/27
تعمیر و بازسازی، تجهیز، بهره برداری، اجاره و انتقال آمفی تئاتر ـ احداث، تجهیز، راه اندازی ، بهره برد... 1397/10/18 1397/10/25
فراخوان سرمایه گذاری در بهره برداری و ساخت بیلبوردهای تبلیغاتی 1397/10/17 1397/10/23
صفحه 1 از 1394