مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
لوله گذاری در قسمت توسعه خیابان جدید در شهرک صنعتی، تهیه و نصب تابلو برق فشار متوسط در شهرک صنعتی، م... 1398/01/29 1398/01/31
واگذاری احداث مجتمع تجاری شهر 1398/01/26 1398/01/28
واگذاری عملیات احداث پست برق 3، ۶۶/۶ کیلوولت ایستگاه پمپاژ تصفیه خانه خط دوم آبرسانی 1398/01/21 1398/01/27
واگذاری انجام پروژه در قالب سرمایه گذاری و مشارکت 1398/01/21 1398/01/31
واگذاری احداث مجتمع تجاری شهر 1398/01/19 1398/01/28
مشارکت در احداث مجتمع تجاری شهر ( قطعه شماره یک ) 1398/01/19 1398/01/28
انتخاب سرمایه گذار جهت مشارکت در ساخت پروژه میدان 1398/01/18 1398/01/18
طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی داخل مزارع 1398/01/18 1398/01/21
سرمایه گذاری و مشارکت در پروژه کلینیک تخصصی و فوق تخصصی دندانپزشکی 1398/01/18 1398/01/25
فراخوان انتخاب سرمایه گذار برای احداث 4 مجتمع خدماتی - رفاهی در مناطق 1 و 4 آزاد راه به روش B.O.T 1398/01/17 1398/01/26
صفحه 1 از 1451