مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه شناسایی مناقصه گران برای پروژه تامین مالی و احداث بخشی از تاسیسات فاضلاب 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه واگذاری انجام خدمات مربوط به تست کنتورهای آب مشترکین در محل، تهیه و تعویض 27585 فقره کنتور آب در محدوده مناطق تحت پوشش 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه شناسایی مناقصه گران برای پروژه تامین مالی و احداث بخشی از تاسیسات فاضلاب 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت" آب شیرین کن" 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری از یک واحد فست فود بستنی 1400/09/10 1400/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث چمن مصنوعی میرعلمدار بوشهر در راستای ماده 23 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث ساختمان فرهنگی و ورزشی 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه مشارکت در احداث چمن مصنوعی روستای 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه مشارکت در احداث چمن مصنوعی روستای 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در احداث چمن مصنوعی روستای گمارون در راستای ماده 23 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه تامین منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت" آب شیرین کن" 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه منابع مالی، احداث، بهره برداری و مالکیت آب شیرین کن 1400/09/08 1400/09/14
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای ارائه خدمات مشاوره ونظارت بر پروژه های سرمایه ای 1400/09/06 1400/09/10
مناقصه ارائه خدمات مشاوره و نظارت بر پروژه های سرمایه ای 1400/09/04 1400/09/10
مناقصه جذب سرمایه گذار جهت ساخت و بهره برداری از یک واحد فست فود بستنی 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه جذب سرمایه گذار برای پروژه های عمرانی 1400/09/03 1400/09/15
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تامین مالی بهسازی وروکش اسفالت محور 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه تامین مالی بهسازی وروکش آسفالت محور 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه تامین مالی تعریض وآسفالت محور 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه واگذاری لایروبی و ساماندهی رودخانه 1400/09/01 1400/09/06
صفحه 1 از 1128