مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام پروژه اجرای عملیات برقی سیستم روشنایی و کابلکشی، حفاظت کاتدی، طراحی و خرید و اجرای برق... 1398/10/25 1398/10/29
واگذاری انجام پروژه اجرای عملیات برقی سیستم روشنایی و کابلکشی، حفاظت کاتدی، طراحی و خرید و اجرای برق... 1398/10/25 1398/10/29
خرید 65 دستگاه برقگیر 400 و 230 و 63 کیلوولت و نمراتور مربوطه در دست 1398/10/11 رجوع به آگهی
تهیه استاپ, سیستم زمین, احداث فونداسیون های خطوط 132 کیلو ولت دو مداره خروجی پست 400 کیلو ولت 1398/10/10 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید65 دستگاه برقگیر400،230و 63 کیلوولت و نمراتور مربوطه 1398/10/11 1398/10/17
فراخوان ارزیابی کیفی تهیه استاب، سیستم زمین، احداث فونداسیون¬های خطوط 132 کیلوولت دومداره خروجی پست... 1398/10/10 1398/10/16
- هادی روکش دار cc آلومینیومی -کابل مسی -کابل خود نگهدار فشار ضعیف 70*3 و - پایه های فشار متوسط 12... 1398/10/05 1398/10/08
خرید کات اوت فیوز به تعداد 110 ست و برقگیر پلیمری به تعداد 83 ست 1398/10/04 1398/10/08
واگذاری انجام پروژه اجرای عملیات برقی سیستم روشنایی و کابلکشی، حفاظت کاتدی، طراحی و خرید و اجرای برق... 1398/10/04 1398/10/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کات اوت فیوز به تعداد 110 ست و برقگیر پلیمری به تعداد 83 ست 1398/10/03 1398/10/08
صفحه 1 از 209