مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای 38418 متر شبکه و خرید و نصب ایستگاه TBS جهت... 1399/09/05
اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1399/09/02 1399/09/05
تامین ، ساخت و نصب تجهیزات سامانه الکتریکی زمین استگاههای تقلیل فشار DRS مناطق مختلف گازرسانی 1399/08/28 1399/09/04
اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1399/08/27 1399/09/05
اجرای شبکه و نصب ایستگاه 1399/08/26 1399/09/05
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای مناقصه خريد کابل خودنگهدار فشار ضعيف آلومينيوم سه... 1399/08/29
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه و تامین یراق آلات، تجهیزات سیستم اتصال زمین... 1399/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای سیستم ارت،اصلاح و ترمیم فوندانسیون خطوط انتقال ناحیه مرکز و خمیر 1399/08/24
خرید ۲۵۰۰ عدد رادیوسوند و 4 دستگاه گیرنده زمینی و متعلقات آن 1399/08/20 1399/09/04
اجرای سیستم ارت ، اصلاح و ترمیم فوندانسیون خطوط انتقال 1399/08/18 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 233