مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کات اوت فیوز پلیمری 100 آمپر 1400/01/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید برقگیر و کت اوت فیوز 1400/01/24
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مقاوم سازی و نوسازی ایستگاه CGS 1400/01/18
مناقصه خرید تعداد 648 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز کم تلفات - خرید تعداد 245 اصله پایه بتونی چهار گوش 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه احداث سایت کافو نوری اجرای سیستم ارت مربوط به حمل و نصب کافو برروی آنها در سطح استان 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایس 1399/12/28
مناقصه اتصال چاه شماره 22 به چاه شماره 50 میان دربند و اتصال لوله از تصفیه خانه 1400/01/14
مناقصه واگذاری انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1399/12/26 1399/12/28
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای سامانه های اتصال زمین و صاعقه گیر ایستگاه های تقلیل فشار گاز برون شهری (CGS) 1399/12/26 1400/01/05
مناقصه خرید تعداد 648 دستگاه انواع ترانسفورماتور سه فاز کم تلفات - خرید تعداد 245 اصله پایه بتونی چهار گوش - خرید انواع کابل مسی تک رشته با عایق و روکش PVC از نوع NYY 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح و اجرای سامانه های اتصال زمین و صاعقه گیر ایستگاه های تقلیل فشار گاز برون شهری 1399/12/25 1400/01/05
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری طراحی، تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاههای CGS 1399/12/25 1399/12/27
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای طراحی، تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاههای CGS شماره 2 دامغان ، شماره 1 شاهرود، شماره 2 شاهرود 1399/12/27
مناقصه واگذاری طراحی، تامین مصالح اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاههای CGS 1399/12/25 1399/12/27
مناقصه پروژه طراحی، تامین مصالح و اجرای ارت و صاعقه گیر در ایستگاههای CGS 1399/12/25 1399/12/27
مناقصه خرید سیم مسی روکش دار ارت، کابل و تابلو برق 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تهیه مصالح و اجرای سامانه های اتصال زمین و صاعقه گیر ایستگاه های تقلیل فشار گاز برون شهری (CGS) بیرجند 1400/01/05
مناقصه اجرای عملیات تسطیح، حصارکشی و احداث فونداسیون تجهیزات و ساختمان کنترل پست موقت 230.63 کیلوولت 1399/12/25 1399/12/28
صفحه 1 از 125