مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید نوار زرد اخطار 1400/08/26 1400/08/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1264 حلقه نوار زرد اخطار 1400/08/24 1400/08/29
مناقصه خرید نوار زرد اخطار 1400/08/24 1400/08/30
مناقصه واگذاری 1- تعمیر و نگهداری گاردریل 2- نگهداری اضطراری و جاری راههای 3- نگهداری اضطراری و جاری راههای 4- دو مورد خرید خط سرد ترافیکی نقاط حادثه خیز 6- خرید رنگ ترافیکی، گلاسبید و تینر جهت نق... 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید اقلام عملیاتی شامل سیم سیار 50 متری - کله قندی - نوار خطر - کاور جسد - سیم کوپلینگ - سنگ برش کوچک - سنگ برش بزرگ - سنگ انگشترر بر - کفش ایمنی - الوار سه متری - لباس یکسره نجات (کتا... 1400/07/29 رجوع به آگهی
مناقصه خرید رنگ دو جزئی ترافیکی 1400/07/27 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نوار زرد اخطار به عرض 40 سانتیمتر (در حلقه های 200 متری) 1400/06/30 1400/07/03
مناقصه خرید نوار زرد اخطار به عرض 40 سانتیمتر (در حلقه های 200 متری) 1400/06/29 1400/07/03
مناقصه خرید 1264 حلقه نوار زرد اخطار به عرض 40 سانتیمتر 1400/06/29 1400/07/03
مناقصه خرید نوار زرد اخطار(خاش) 1400/06/17 1400/06/25
مناقصه خرید نوار زرد اخطار 1400/06/17 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نوار زرد اخطار(خاش) 1400/06/17 1400/06/25
مناقصه خرید نوار زرد اخطار 1400/05/14 1400/05/14
مناقصه تامین نوار زرد اخطار 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه تامین نوار زرد اخطار 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه نوار زرد اخطار 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه خرید نوار زرد اخطار 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه نوار زرد اخطار 1400/05/13 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 1264 حلقه 200 متری نوار زرد اخطار 40 سانتیمتر 1400/05/11 1400/05/17
مناقصه خرید نوار زرد اخطار به عرض ۴۰ سانتیمتر (در حلقه های ۲۰۰ متری) 1400/05/11 1400/05/17
صفحه 1 از 9