مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ و گلاسبید و تینر جهت محورهای حوزه استحفاظی استان 1399/09/05 1399/09/10
خرید ۲۵ تن پارافین جامد - خرید مقدار ۸۰ تن کلر و آمونیم (نشادر) 1399/09/04 1399/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای م م/99/0181 مربوط به خدمات تهیه و تامین کود صنعتی... 1399/09/03 1399/09/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پرکلرین به مقدار 150000کیلو گرم 1399/09/09
مناقصه عمومی یک مرحله ای سموم جونده کش 1399/09/02 1399/09/10
خرید سموم آفات عمومی برای سازمان ویژه جوندگان 1399/09/02 1399/09/10
خرید و تحویل شامل: بارگیری حمل و تخلیه مقدار 1.000.000 کیلوگرم کلرور فریک مایع با درجه خلوص ۳۷ الی ۴... 1399/09/02 1399/09/08
خرید 430 تن جوش شیرین 1399/09/02 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دستگاه اکسیژن ساز پرتابل 5 لیتری 1399/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید گرافیت گرانوله مورد نیاز واحد تولید مجتمع صنعتی 1399/09/01 1399/09/06
صفحه 1 از 1892