مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین اقلام مورد نیاز گرافیت پرگوگرد، کم گوگرد فروسیلیس 75%، فرومنگنز پرکربن، فروسیلیکو منیزیم، فروکروم، فرو فسفر، ماسه کرومیتی، ماسه سیلیسی، شمش قلع، مس ضایعاتی، ساچمه سایز 550 - 170- 660 غلا... 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه خرید سم تیوفنات متیل 1400/01/28
مناقصه خرید سم کاربندازیم سایپرکونازول 1400/01/28
مناقصه خرید استن 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید فیلم پلی اتیلن سه لایه - پلی اتیلن دانسیته متوسط - پارافین مایع ویژه (مینرال اویل) - نایلون پلی اتیلن - مایه مخمر 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه خرید 800 لیتر لیتیوم برماید کروماته 1400/01/23 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید رنگ، گلاسبید و تینر جهت محوره های حوزه استحفاظی استان 1400/01/26
مناقصه خرید سم دلتامترین با نام تجاری (دسیس) مورد نیاز مجتمع 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای نیکوسولفورون با نام تجاری (کروز)موردنیازمجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم کلرپریفوس با نام تجاری (دورسبان) مورد نیاز مجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم ستوکسیدیم با نام تجاری نابواس مورد نیازمجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم تیوفنات متیل با نام تجاری (توپسین ام ) مورد نیاز مجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم ایمیداکلوپراید با نام تجاری کنفیدور مورد نیاز شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم آبامکتین با نام تجاری ورتیمک مورد نیاز مجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم هالوکسی فوپ آر متیل با نام تجاری سوپرگالانت مورد نیاز مجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم ایندوکساکارب با نام تجاری آوانت مورد نیاز مجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت ودامپروری مغان 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم توفوردی و MCPA با نام تجاری (توفوردی) 1400/01/24
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید سم بنتازول با نام تجاری (بازاگران)مورد نیاز مجتمع زراعت شرکت کشت و صنعت و دامپروری مغان 1400/01/24
مناقصه خرید سم آترازین 1400/01/24
مناقصه خرید سم تریفلورالین با نام تجاری ترفلان 1400/01/24
صفحه 1 از 1016