مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید خدمات آموزشی و پرورشی در سه باب هنرستان 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات آموزشی و پرورشی را در سه باب هنرستان تابعه 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات آموزشی تعداد 84 کلاس درس 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات آموزشی تعداد 15 کلاس درس 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه مشارکت در ارائه خدمات آموزشی و پرورشی بصورت حجمی سه باب هنرستان 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات آموزشی 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات آموزشی 1400/08/26 1400/09/04
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی 1400/08/26 1400/09/04
مناقصه خدمات مورد نیاز امورحقوقی و قراردادها، روابط عمومی و آموزش بهبود منابع انسانی 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه واگذاری اجرای تمام یا بخشی از برنامه اجرایی شرکت 1400/08/25 1400/08/30
مناقصه توسعه خوشه گردشگری و بوم گردی استان 1400/08/23 1400/08/30
مناقصه واگذاری امور خدمات پشتیبانی 1400/08/20 1400/08/22
مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات آموزشی و تدریسی در دوره های مختلف تحصیلی در سطح استان 1400/08/18 1400/08/18
مناقصه خرید خدمات آموزشی تعداد 84 کلاس درس 1400/08/18 1400/08/20
مناقصه خرید خدمات آموزشی تعداد 15 کلاس درس 1400/08/18 1400/08/20
مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات آموزشی و تدریسی در دوره های مختلف تحصیلی 1400/08/17 1400/08/18
مناقصه Undertaking three 3-day capacity strengthening virtual workshops for non-governmental partners involved in the implementation of the HIV/AIDS National Strategic Plan 1400/08/13 رجوع به آگهی
مناقصه ارائه خدمات اقامتی، تفریحی و پذیرایی ۳۰۰۰ نفر از کارکنان خود 1400/08/12 رجوع به آگهی
مناقصه خرید خدمات آموزشی 1400/08/11 رجوع به آگهی
مناقصه عمومی یک مرحله ای مشارکت در خرید خدمات آموزشی و پرورشی بصورت حجمی سه باب هنرستان اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی آذربایجانشرقی 1400/08/10 1400/08/15
صفحه 1 از 77