مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه ارزیابی فنی و بازرگانی مناقصه گران مناقصه خرید خدمات آموزشی ادار... 1399/09/04
خرید خدمات اموزشی 1399/08/28 1399/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید خدمات آموزشی 1399/08/28 1399/09/01
فراخوان جشنواره پژوهش و فناوری 1399/08/19 رجوع به آگهی
ایجاد وحدت رویه در اجرا و اثربخشی بیشتر فعالیت ها 1399/08/18 رجوع به آگهی
پروژه تهیه و تدوین بسته های سرمایه گذاری فرهنگی در پهنه فرهنگی هنری 1399/08/17 رجوع به آگهی
Capacity Building Training 1399/08/15 رجوع به آگهی
Procurement of Workshop/Training Equipment for Centers of Excellence and Training Equipment for Part... 1399/08/12 رجوع به آگهی
فاز دو شبکه آموزشی فنی حرفه ای 1399/08/11 رجوع به آگهی
فاز دو شبکه آموزشی فنی حرفه ای 1399/08/10 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 118