مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید تصحیح کننده 1400/09/03 1400/09/03
مناقصه خرید کنتور توربینی 1400/09/03 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستان آمل –تجدید مناقصه 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرستا... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرس... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرست... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه خرید کنتور توربینی 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی 1400/08/30 1400/09/04
مناقصه واگذاری خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه واگذاری تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب و تاسیسات و نصب کنتور و رگولاتور 1400/08/29 1400/08/29
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد ، گازبانی ، وصول مطالبات ، تعویض کنتور و رفع نشتی و ... ناحیه گازرسانی 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه خدمات بهره برداری و امداد،گازبانی، وصول مطالبات ، تعویض کنتورورفع نشتی 1400/08/29 1400/09/04
مناقصه تامین FISHER CONTROLS AIR FILTER REGULATORS 1400/08/28 1400/09/02
مناقصه مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات اداره گاز - ساخت و نصب 500 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و 5000 متر شبکه پلی اتیلن- نصب 2000 کنتور و رگلاتور 1400/08/27 1400/08/26
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعمیرات و نگهداری شبکه و انشعاب و تاسیسات و نصب کنتور و رگولاتور شهرستان رضوانشهر 1400/08/26 1400/08/29
مناقصه واگذاری مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات اداره گاز- ساخت و نصب 500 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و 5000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خالی 1400/08/25 1400/08/26
صفحه 1 از 276