مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خدمات نصب کنتور و رگولاتور 1400/01/24 1400/01/26
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات نصب کنتور و رگولاتور شهرستان 1400/01/26
مناقصه تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی تعویض کنتور معیوب اداره گاز 1400/01/26
مناقصه خرید رگولاتور 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه انجام کالیبراسیون کنتورهای توربینی، دیافراگمی و تصحیح کننده ها 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه خدمات نصب کنتور و رگولاتور 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه تعمیر 10000 دستگاه رگولاتور معیوب 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر 10000 دستگاه رگولاتور معیوب 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای تعمیر 25000 دستگاه کنتور معیوب 1400/01/25
مناقصه انجام کالیبراسیون کنتورهای توربینی، دیافراگمی و تصحیح کننده ها 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نصب 1200 کنتور 1400/01/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نصب 1000کنتور و رگولاتور جدید و تعویض 800 کنتور معیوب 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید رگولاتور 9930042 1400/01/28
مناقصه خرید شیر قفل شونده 3/4 قبل از رگولاتور 1400/01/21 1400/01/23
مناقصه تعمیر کنتور معیوب 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه خرید شیر قفل شونده 3/4 قبل از رگولاتور 1400/01/18 1400/01/23
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نصب 1000عددشیر ایمنی 1 اینچ بعد از رگولاتور 1400/01/24
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی نصب 2000دستگاه کنتور و رگولاتور جدید خرمشهر مینوشهر و روستاهای تابعه 1400/01/24
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید رگلاتور در سایزهای مختلف 1400/01/19
صفحه 1 از 239