مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ساخت و نصب 50 عدد پراکنده و 5000 متر شبکه حفره خالی با اولویت سطح ناحیه به روش PC- 1399/09/03 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 500 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و 2000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خا... 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 500 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و 2000 متر شبکه پلی اتیلن حفره خا... 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 400 عدد انشعاب پلی اتیلن و اجرای 4000 متر شبکه حفره خالی در سطح... 1399/09/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای ساخت و نصب 500 عدد انشعاب متمرکز در سطح ناحیه نوشهر و چالوس با اولویت کجور... 1399/09/05
نصب انشعاب 1399/09/03 1399/09/05
نصب 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن به صورت مجتمع و پراکنده به صورت توأم PC 1399/09/03 1399/09/05
37418 متر شبکه و نصب ایستگاه 5000 و نصب ایستگاه حفاظت کاتدیک در چاه 1399/09/03 1399/09/05
واگذاری اجرای 12394 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 220فقره انشعاب پلی اتیلن 1399/09/03 1399/09/05
اجرای 12394 متر شبکه پلی اتیلن و نصب 220 انشعاب پلی اتیلن به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب به صورت... 1399/09/02 1399/09/05
صفحه 1 از 564