مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
نصب انشعاب: اجرای 24598 متر شبکه گازرسانی، به روش تامین کالا، تجهیزات و نصب بصورت توام PC 1398/02/03 1398/02/04
واگذاری نصب انشعاب 1398/02/02 1398/02/04
نصب انشعاب 1398/02/02 1398/02/04
واگذاری اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده بند ق 4 شامل: اجرای 250 متر خط انتقال، 18474 متر خط تغذیه... 1398/01/24 1398/02/02
واگذاری اجرای عملیات گازرسانی به باقیمانده بند ق 4 شامل: اجرای 250 متر خط انتقال، 18474 متر خط تغذیه... 1398/01/25 1398/02/02
واگذاری اجرای عملیات گازرسانی 1398/01/22 1398/02/02
گازرسانی 1398/01/20 1398/01/21
اجرای 86650 متر گازرسانی 1398/01/19 1398/01/21
EPC Intelligent Pig For Oil Pipeline 1398/01/05 1398/01/26
باقیمانده پروژه گازرسانی 1397/12/26 1397/12/28
صفحه 1 از 458