مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای ۱۵۰۷۳۸ متر شبکه و خط تغذیه تغذیه شامل:۱۰۸۲۰۴متر شبکه پلی اتیلن و فلزی با فشار ۶۰ پوند بر اینچ مربع به اقطار مختلف و همچنین ۴۲۵۳۴ متر خط تغذیه ۲ و ۴ و ۶ و ۸ اینچ بافشار ۲۵۰ پوند بر اینچ مر... 1400/09/06 1400/08/22
مناقصه بارگیری، حمل، باراندازی، نصب و راه اندازی ایستگاه CGS/50000 و TBS/10000(بهمراه تهیه مصالح باقیمانده پیمان ایستگاه 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرس... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 30000 متر حفره خالی در سطح شهرستان - ساخت و نصب 500 انشعاب پراکنده و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستان - نصب 5000 عدد کنتور و رگلاتور در سطح شهرست... 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه خط تغذیه و شبکه توزیع گاز 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه ساخت و نصب 500 انشعاب و اجرای 5000 متر شبکه حفره خالی در سطح شهرستانPc 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای 600ساخت و نصب 600 عدد علمک پراکنده و 3000 متر حفره خالی در سطح شهرستان آمل به روش PC انشعاب آمل 1400/09/01 1400/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اجرای 19764 متر شبکه گازرسانی فلزی و پلی اتیلن 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه واگذاری احداث دو مورد ایستگاه TBS(مکانیکال ساختمانی و...) و یک مورد ایستگاه حفاظت از زنگ 1400/08/30 1400/08/29
مناقصه نصب 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر 1400/08/30 1400/09/03
مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر به روش PC 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه واگذاری احداث دو مورد ایستگاه TB 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه احداث (تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه مجموعه فعالیت های نگهداری و تعمیرات اداره گاز - ساخت و نصب 500 عدد علمک پلی اتیلن پراکنده و 5000 متر شبکه پلی اتیلن- نصب 2000 کنتور و رگلاتور 1400/08/27 1400/08/26
مناقصه احداث تامین تجهیزات، مصالح و اجرای 2000 فقره انشعاب پلی اتیلن در سطح شهر و روستاها 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه احداث دو مورد ایستگاه TBS(مکانیکال –ساختمانی) 1400/08/27 1400/08/29
مناقصه باقیمانده خط تغذیه و شبکه توزیع گاز 1400/08/26 1400/08/26
مناقصه اجرای شبکه 1400/08/26 1400/09/04
مناقصه اجرای 9253 متر شبکه پلی اتیلن به روستاها 1400/08/26 1400/09/04
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی اجرای 7 کیلومتر شبکه در حفرات خالی شهرستان 1400/08/26 1400/08/29
صفحه 1 از 364