مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
فراخوان ارزیابی کیفی واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت مراغه 1399/09/10 1399/09/13
نصب مبدل و اجرای لوله کشی خط LPC6" 1399/09/05 1399/09/12
واگذاری عملیات امور جاری انبار نفت 1399/09/05 1399/09/08
فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات انبارهای امور کالای گاز استان خوزستان 1399/09/09
فراخوان ارزیابی کیفی تجدید نوبت اول مناقصه تهیه و اجرای لوله کشی و ملزومات مربوط به کولینگ و فومینگ... 1399/09/04 1399/09/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تخریب و کف سازی بخشی از بتن محوطه بارگیری انبار ن... 1399/09/08
فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث مخازن روستای شیرحصار و دیگر روستاهای بخش مرکزی (2) شهرستان مشهد 1399/09/03 1399/09/06
فراخوان ارزیابی کیفی طرح احداث مخازن روستاهای خلق آباد ، معین آباد و دیگر روستاهای بخش مرکزی (1) شهر... 1399/09/03 1399/09/06
فراخوان ارزیابی کیفی تعمیرات اساسی و لایروبی مخزن شماره 3020 انبار نفت شهدای پخش تبریز 1399/09/03 1399/09/06
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تغییر کاربری سکوی 5 بارگیری و نصب سیستم میترینگ ا... 1399/09/10
صفحه 1 از 377