مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
International LPG Suppliers to Freight 1398/05/02 1398/05/12
انجام زنگ زدایی با مسیاره، رفع پیتینگ ها و رنگ آمیزی کف مخزن و تعمیرات و رفع نشتی کمپارتمان و تعویض... 1398/05/02 1398/05/06
PROCUREMENT OF REGASIFIED LNG 1398/05/01 1398/05/18
Executing The Works , Rim Seal Fire protection system for floating roof tank 1398/04/27 1398/05/09
Provision of Fire Fighting System, Flare and Storage Tank Area Construction for PTF Upgrading 1398/04/26 1398/05/08
انجام زنگ زدایی با مسیاره، رفع پیتینگ ها و رنگ آمیزی کف مخزن و تعمیرات و رفع نشتی کمپارتمان و تعویض... 1398/04/26 1398/05/06
انجام پروژه بازرسی از مخازن کروی و استوانه ای واحدهای مجتمع 1398/04/24 رجوع به آگهی
انجام طراحی و احداث پروژه مخازن ده میلیون بشکه ای 1398/04/24 رجوع به آگهی
تعویض ورق کف مخزن سوخت 101C در مجتمع بندری 1398/04/24 رجوع به آگهی
تامین نشت بند مخزن استراتژیک 1398/04/23 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 304