مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای سیستم کولینگ و فومینگ مخزن سقف شناور 1400/08/24 1400/09/02
مناقصه خرید اتصال عایقی در اقطار ۲- ۴- ۶- ۸- ۱۲ اینچ به تعداد ۱۲۰ عدد 1400/08/22 1400/08/30
مناقصه اجرای سیستم کولینگ و فومینگ مخزن سقف شناور 1400/08/22 1400/09/02
مناقصه اجرای سیستم کولینگ و فومینگ مخزن سقف شناور 1400/08/19 1400/09/02
مناقصه اجرای سیستم کولینگ و فومینگ مخزن سقف شناور 1400/08/19 1400/09/02
مناقصه خرید قیر پایه نفتی - رنگ آستری مخصوص عایقکاری سیستم گرم در سیستم پایه نفتی - نوار پشم شیشه داخلی 1400/08/19 1400/08/19
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/08/19 1400/08/24
مناقصه واگذاری انتخاب پیمانکار پروژه مصالح و اجرای عملیات ترمیم پیت Polishing Unit و پیت سیمانی 1400/08/18 1400/08/25
مناقصه خرید قیر پایه نفتی - رنگ آستری مخصوص عایقکاری سیستم گرم در سیستم پایه نفتی - نوار پشم شیشه داخلی 1400/08/18 1400/08/19
مناقصه رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/08/18 1400/08/24
مناقصه خرید قیر پایه نفتی - رنگ آستری مخصوص عایقکاری سیستم گرم در سیستم پایه نفتی- نوار پشم شیشه داخلی 1400/08/18 1400/08/19
مناقصه پروژه ترمیم پوشش خط لوله ً36 نفت سبک و سنگین 1400/08/17 1400/08/26
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی واحدهای شماره ۱ تا ۶ 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه واگذاری رنگ و پوشش تجهیزات صنعتی 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه خرید انواع کاورعایق سیلیکونی 1400/08/17 1400/08/22
مناقصه رنگ آمیزی CTA2 1400/08/17 1400/08/19
مناقصه ضد خوردگی سیستم گلایکول 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه تامین 50 بشکه ضد خوردگی سیستم گلایکول 1400/08/16 1400/08/25
مناقصه پروژه ترمیم پوشش خط لوله 36 اینچ نفت سبک و سنگین 1400/08/16 رجوع به آگهی
مناقصه خرید پوشش لوله 1400/08/16 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 218