مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری کد 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه آماده سازی اقلام مکانیکی تاسیسات تقویت فشار جهت بازرسی فنی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت HSE در سطح استان قزوین 1400/01/28
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه انجام کالیبراسیون کنتورهای توربینی، دیافراگمی و تصحیح کننده ها 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازرسی و کنترل سیستم های اطفاء حریق و اتوماتیک شکت گاز استان تهران 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه استفاده از خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات (شرکتهای بهره بردار) 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه واگذاری طراحی، تهیه، نصب و نوسازی تله بخارهای معیوب جهت کاهش تولید پساب و جلوگیری از اتلاف منابع 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه خدمات نمودارگیری، مشبک کاری و چاه پیمایی در چاه های خشکی ۹۸۱۱۶ 1400/01/29
مناقصه خدمات بازدید survey دوره ای قایق های نجات در مناطق عملیاتی و تامین ملزومات صدور گواهینامه و ارائه گزارش تفصیلی بازرسی 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای آماده سازی اقلام مکانیکی تاسیسات تقویت فشار ساوه و خرمدره جهت بازرسی فنی 1400/01/28
مناقصه واگذاری پروژه طراحی، تامین مصالح و اجرای لوله کشی گاز ساختمان مرکزی 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه پروژه بازرسی و کنترل سیستم های اعلام و اطفای حریق دستی و اتوماتیک 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه برداشت و بروزرسانی اطلاعات در سامانه GIS 1400/01/18 1400/01/25
صفحه 1 از 494