مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری بازرسی فنی و کنترل کیفی و کمی محصولات و اقلام بسته بندی مجتمع 1398/01/21 1398/01/26
واگذاری بازرسی فنی و کنترل کیفی و کمی محصولات و اقلام بسته بندی مجتمع 1398/01/19 1398/01/26
انجام خدمات کارگری, خدمات تنظیفات و راهبری آبدارخانه های دفاتر و ادارات واحدهای عملیاتیانجام کارهای... 1398/01/17 1398/01/25
Design of the Operating Structure Gas Segment 1398/01/17 1398/02/03
Provision Of Brownfield Modernization Services 1398/01/11 1398/01/20
واگذاری خدمات مشاوره در زمینه انجام و ارائه خدمات کارشناسی و پشتیبانی فنی و بخشی از خدمات جنبی و مکم... 1398/01/11 رجوع به آگهی
انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت 1398/01/10 1398/01/27
واگذاری انجام خدمات مربوط به بازرسی، حفاظت و امور فنی در مناطق عملیاتی و ستاد شرکت 1397/12/28 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره در زمینه تهیه و بروز رسانی اطلاعات مکانی و توصیفی و استقرار سامانه GIS شرکت گاز ا... 1397/12/27 رجوع به آگهی
واگذاری انجام پروژه های پژوهشی حوزه مدیریت منابع انسانی 1397/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 764