مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای lمناقصه شماره م ع / 644/99/SZمربوط به انجام خدما... 1399/09/03
انجام آزمایشات روغن روانکاری و روغن ترانس نیروگاه های زیر مجموعه شرکت 1399/08/27 1399/09/02
انجام خدمات مهندسی ،نظارت کارگاهی و بازنگری طراحی پروژه های شرکت پایانه های نفتی ایران 1399/09/04
فراخوان ارزیابی کیفی ، مقاوم سازي و بهسازي انشعابات در سطح زون ناحیه یک شهرستان اراک 1399/09/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای اصلاح شبکه و مقاوم سازی شبکه گاز ناحیه فریمان 1399/09/01
تهیه نقشه UTM خطوط لوله و تاسیسات با استفاده از GPS مولتی فرکانس تحت سامانه شمیم با مقیاس 1/500 و ان... 1399/09/02
توپکرانی هوشمند 3 رشته خ لوله 42 اینچ گاز 1399/08/25 1399/09/04
مربوط به توپکرانی هوشمند 3 رشته خ لوله 42 اینچ گاز 1399/08/25 1399/09/04
فراخوان ارزيابي کيفي آگهي فراخوان مناقصه انتخاب پيمانكار امحاء پسماند حاصل از لايروبي مخازن 1399/09/03
فراخوان ارزیابی کیفی ارتقاء سامانه های مانیتورینگ خوردگی خطوط لوله زیردریایی مناطق عملیاتی شرکت نفت... 1399/08/24 1399/09/01
صفحه 1 از 906