مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارتعاش سنجی و پایش وضعیت ارتعاشی تجهیزات دوار 1398/08/08 1398/08/14
تجدید مناقصه انجام خدمات مشاوره ، کنترل و بازرسی بر صحت اجرای الزامات HSE در سطح کلیه فعالیتهای جاری... 1398/08/04 1398/08/11
PROVISION OF ENGINEERING, PROCUREMENT, CONSTRUCTION AND COMMISSIONING (EPCC) OF WELL SURFACE FACILIT... 1398/07/30 رجوع به آگهی
خدمات مرحله اول، دوم و سوم و نظارت کارگاهی بر سرویس و نگهداری و تعمیرات اساسی تاسیسات برق، آب، گاز،... 1398/07/30 1398/08/08
عملیات تست های غیرمخرب RT 1398/07/30 رجوع به آگهی
مدیریت انرژی : تنظیم و کنترل شرایط عملیاتی واحدها 1398/07/30 رجوع به آگهی
واگذاری عملیات اجرایی، نظارتی، ساماندهی و هدایت hse پروژه بندر خدماتی و صادراتی تمبک 1398/07/30 رجوع به آگهی
خدمات مرحله اول،دوم وسوم ونظارت کارگاهی برسرویس ونگهداری وتعمیرات اساسی تاسیسات برق،آب،گاز،فاضلاب وت... 1398/07/30 1398/08/08
واگذاری عملیات اجرایی، نطارتی، ساماندهی و هدایت HSE پروژه بندر 1398/07/30 رجوع به آگهی
Preparing Sustainable Energy Projects 1398/07/30 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 754