مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات تستهای غیر مخرب 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه انتخاب مشاوربراساس کیفیت وقیمت (QCBS) خدمات مطالعات ارزیابی آسیب پإیری لرزه ای تعدادی ازتاسیسات وسازه های صنعتی و ساختمان های پتروشیمی 1400/09/09 1400/09/10
مناقصه استقرار مدیریت انرژی، ممیزی انرژی و بهینه سازی مصرف انرژی در مجتمعهای تولیدی شرکت 1400/09/09 1400/09/14
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی در سطح شرکت 1400/09/08 1400/09/13
مناقصه تامین خدمات تخصصی دستگاه حفاری جهت راهبری ۶ دستگاه حفاری 1400/09/08 1400/09/17
مناقصه مهندسی تعمیر و تکمیل چاه،حفاری و ترمیم چاه، زمین شناسی و طرحهای اکتشافی 1400/09/08 1400/09/10
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه نظارت پروژه های ساختمانی و گازرسانی در سطح شرکت 1400/09/06 1400/09/13
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی پروژه انتقال UV های ضلع جنوبی مسیر SPRAY WATER مخازن ذخیره مایعات گازی A B و افزایش ظرفیت حجم محوطه دایک مخازن C, d 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه بازرسی و تعمیر و نگهداری ازبخش زیر دریایی خط لوله"12 انتقال گاز 1400/09/04 1400/09/11
مناقصه خدمات مشاوره ای ایجاد سند / به روز آوری فرآیند مطالعات ( HAZOP/ HAZID) 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه بازرسی و تعمیر و نگهداری ازبخش زیر دریایی خط لوله"12 انتقال گاز 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه پروژه انتقال UV های ضلع جنوبی مسیر SPRAY WATER مخازن ذخیره مایعات گازی A B و افزایش ظرفیت حجم محوطه دایک مخازن C&D به صورت تامین کالا و اجرا 1400/09/03 1400/09/11
مناقصه بازرسی و تعمیر و نگهداری ازبخش زیر دریایی خط لوله"12 انتقال گاز 1400/09/02 1400/09/11
مناقصه تکمیل سامانه آتش نشانی , ساختمان های عملیاتی , کارگاه های مهندسی و سیستم درین مخازن انبار نفت 1400/09/02 1400/09/10
مناقصه بازرسی غیر مخرب پیشرفته و Fitness for Service Assessment مخازن FWKO Drum و Test Separator 1400/09/01 1400/09/08
مناقصه انجام آزمون های غیر مخرب 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه انجام آزمون های غیر مخرب 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه ارائه خدمات مهندسی، تأمین کالا، ساخت و نصب تجهیزات بصورت توأم (EPC) برای احداث سورتمه ریلی دهکده گردشگری 1400/08/30 1400/09/07
صفحه 1 از 559