مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مطالعه شناسایی و کنترل مخاطرات hazop study واحدهای عملیاتی مجتمع 1397/10/17 1397/10/26
- استفاده از خدمات مشاوره مهندسی و - احداث ساختمان لاکر جهت اوره فاز 3 و - تعویض J-BOLT گالری ها و J... 1397/10/17 1397/10/22
مطالعات رفع تنگناهای عملیاتی و افزایش ظرفیت واحد گاز مایع 1397/10/12 رجوع به آگهی
انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه جهت پروژه های شرکت گاز 1397/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری انجام خدمات مشاوره نظارت کارگاهی و عالیه جهت پروژه ها 1397/10/12 رجوع به آگهی
واگذاری پردازش یکپارچه 6000 کیلومتر مربع داده های لرزه نگاری سه بعدی 1397/10/12 1397/10/19
واگذاری مطالعات رفع تنگناهای عملیاتی و افزایش ظرفیت واحد گاز مایع 1397/10/11 رجوع به آگهی
تامین خدمات بازرسی فنی تجهیزات و کالاهای وارداتی 1397/10/11 رجوع به آگهی
تهیه و تامین مواد گل حفاری، خدمات مهندسی و تکنولوژی جدید جهت چاه های میادین تحت پوشش شرکت 1397/10/11 رجوع به آگهی
استفاده از خدمات مشاوره مهندسی- احداث ساختمان لاکر - تعویض J-BOLT گالری ها و JT و ساختمان 1397/10/10 1397/10/22
صفحه 1 از 746