مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید دو دستگاه وانت مزدا دو کابین 2000 1398/11/01 1398/11/01
خرید 6 دستگاه اتاقک خودرو عملیات و اتفاقات 1398/11/01 1398/11/02
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید یکدستگاه آمبولانس تیپ A درمانگاه 1398/11/01 1398/11/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 5 دستگاه خودرو وانت کارا و کاپرا 1398/10/29 1398/10/29
خرید 2 دستگاه آمبولانس تیپ A1 1398/10/28 1398/11/01
خرید 2 دستگاه آمبولانس تیپ A1 1398/10/26 1398/11/01
1- خرید یک دستگاه آمبولانس تیپ A1 تولید داخلی 2- چهار دستگاه ups به همراه متعلقات با مشخصات مندرج 1398/10/26 1398/10/30
1- خرید یک دستگاه آمبولانس تیپ A1 تولید داخلی 2- چهار دستگاه ups به همراه متعلقات با مشخصات مندرج 1398/10/25 1398/10/30
خرید یک دستگاه آمبولانس تیپ A1 1398/10/24 1398/10/30
خرید یک دستگاه آمبولانس تیپA1 - خرید یک دستگاه ماموگرافی - خرید یک دستگاه گاستروسکوپ 1398/10/23 1398/10/22
صفحه 1 از 149