مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تامین یک دستگاه خودروی آمبولانس بنزینی تیوتاهایس مجتمع 1398/10/19 1398/10/25
واگذاری ظبازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده (16 دستگاه اتوبوس بنز 457، 4 دستگاه اتوبوس اسکانیا) 1398/10/19 1398/10/28
خرید یک دستگاه آمبولانس تیپ A1 1398/10/18 1398/10/22
خرید یک دستگاه آمبولانس تیپ a1 با تجهیزات 1398/10/18 1398/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید یک دستگاه آمبولانس تیپ A1جهت درمانگاه 1398/10/17 1398/10/22
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازسازی کامل 20 دستگاه اتوبوس فرسوده سازمان حمل و نقل و بار و مسافر شهردار... 1398/10/17 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 5 دستگاه خودرو وانت کارا و کاپرا 1398/10/17 1398/10/17
تامین یک دستگاه خودروی آمبولانس بنزینی تیوتاهایس 1398/10/17 1398/10/25
خرید دو دستگاه مزدا دو کابین دو هزار 1398/10/15 رجوع به آگهی
تعمیر و بازسازی تعداد 59 دستگاه اتوبوس های واحد خطوط شهری- ساخت حدود 4000 تابلو معرف معابر سطح شهر د... 1398/10/15 رجوع به آگهی
صفحه 2 از 149