مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای تصفیه شیمیایی روغن ترانس های T1 ،T2 پست 230 کیلوولت ساوه 1398/08/22 1398/08/29
گریس نشت بند 1398/08/20 1398/08/15
روغن Sae80 1398/08/20 1398/08/15
خرید دو ردیف گریس بخم ga400, 800 1398/08/20 1398/08/30
خرید دو ردیف گریس بخم ga400, 800 1398/08/18 1398/08/30
تامین روغن هیدرولیک 1398/08/16 1398/08/28
شماره:98.72انجام عملیات تصفیه شیمیایی روغن 9دستگاه ترانسفورماتور 1398/08/14 1398/08/21
انجام عملیات تصفیه شیمیایی روغن 9 دستگاه ترانسفورماتور 1398/08/13 1398/08/21
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید روغن نسوز هیدرولیک توربین نیروگاه بخار 1398/08/12 1398/08/19
انجام عملیات تصفیه شیمیایی روغن 9 دستگاه ترانسفورماتور 1398/08/12 1398/08/21
صفحه 1 از 281