مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب، فیوز و ترمینال خروجی 1399/09/06 1399/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع تابلو زیر ترانس 1399/09/05 1399/09/09
بهره برداری، سرویس، نگهداری و تعمیرات ترانسفورماتورها و تجهیزات پست20/230 کیلوولت و تامین برق مورد ن... 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب ، ف... 1399/09/04 1399/09/08
واگذاری احداث پست اختصاصی کیوسک کمپکت زمینی ۸۰۰ کاوا ساختمان راهدارخانه مرکزی و خرید یک دستگاه ترانس... 1399/09/04 1399/09/08
خرید انواع تابلو زیر ترانس 1399/09/03 1399/09/09
پروژه توسعه و احداث شهری روستایی و روشنایی - فیدر خروجی شهرستان - پروژه های توسعه شهری و روستایی -پر... 1399/09/03 1399/09/06
واگذاری احداث پست اختصاصی کیوسک کمپکت زمینی ۸۰۰ کاوا ساختمان راهدارخانه مرکزی و خرید یک دستگاه ترانس... 1399/09/03 1399/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید انواع تابلو توزيع پای ترانس 1399/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای پروژه ساخت ، نصب و راه اندازی تابلوهای مربوط به پست موتورخانه و پست داخلی ب... 1399/09/02 1399/09/09
صفحه 1 از 642