مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید انواع ترانسفورماتور کم تلفات 98*44 1398/10/29 1398/10/29
خرید تعداد 30 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات ab و خرید انواع چراغ خیابانی بخار سدیم با کلیه متع... 1398/10/26 1398/11/01
خرید تعداد 30 دستگاه انواع ترانسفورماتور کم تلفات ab و خرید انواع چراغ خیابانی بخار سدیم با کلیه متع... 1398/10/24 1398/11/01
خرید ( طراحی و ساخت) دو دستگاه اتوترانسفورماتور ترکشن قطار برقی MVA70 با ولتاژ KV/2*25KV230 و TAP CH... 1398/10/24 1398/10/30
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید (طراحی وساخت ) دو دستگاه ترانسفورماتور ترکشن قطاربرقی 1398/10/23 1398/10/30
خرید ( طراحی و ساخت) دو دستگاه اتوترانسفورماتور ترکشن قطار برقی MVA70 با ولتاژ KV/2*25KV230 و TAP CH... 1398/10/23 1398/10/30
مناقصه عمومی یک مرحله ای برقرسانی و تجهیز ایستگاه پمپاژ گل انجیر دالاهو 1398/10/22 1398/10/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید 75 بشکه روغن ترانسفورماتور 1398/10/21 1398/10/22
انجام تصفیه شیمیایی 9 دستگاه ترانسفورماتور 20/63 کیلوولت حوزه انتقال 1398/10/19 1398/10/19
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری عملیات فیکسینگ ترانسهای 17 پست حوزه استان زنجان و 26 پست حوزه استان... 1398/10/17 1398/10/19
صفحه 1 از 521