مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات انتقال و امحاء/ بازیافت پسماندهای ویژه لجن رنگ و فسفاته 1399/09/12 1399/09/13
انجام کلیه اقدامات مربوط به عملیات انتقال و امحاء/بازیافت لجن تر و خشک فاضلاب صنعتی و آب ماستیک شرکت 1399/09/12 1399/09/13
حفر چاه روستا 1399/09/11 1399/09/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات قرائت کنتور و توزیع قبوض به تعداد 2400000 1399/09/13
واگذاری عملیات اجرای شبکه توزیع آب 1399/09/11 1399/09/12
عملیات آبخیزداری - مرمت سد خاکی - عملیات مکانیک آبخیزداری - عملیات آبخیزداری و آبخوانداری - و.... 1399/09/11 1399/09/13
نظارت کارگاهی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری 1399/09/11 1399/09/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای نظارت کارگاهی اجرای عملیات آبخیزداری و آبخوانداری... 1399/09/11 1399/09/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات آبخیزداری حوزه کوشاه-چاه سبز شهرستان حاجی... 1399/09/11 1399/09/13
اجرای پروژه حفاری به روش روتاری و آزمایش پمپاژ آب چاه ناحیه صنعتی 1399/09/11 1399/09/13
صفحه 1 از 14406