مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری اجرای دیواره سنگی رودخانه 1398/12/04 1398/12/03
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه عمومی یک مرحله ایی لایروبی چاه و جایگزینی پمپ کف کش 1398/12/04 1398/12/03
واگذاری عملیات بازسازی 5 دستگاه فیلتر تحت فشار تصفیه خانه آب 1398/11/30 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای مناقصه خرید تجهیزات و تاسیسات شهری و فضاهای عمومی 1398/12/01 1398/12/03
احداث و نگهداری از فضای سبز - تکمیل زیرسازی - تکمیل جداول هدایت آب های سطحی 1398/11/28 1398/12/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای سیلبند شمالی 1398/11/30 1398/12/03
واگذاری طرح انتقال آب از مخازن 1398/11/30 1398/12/03
واگذاری خرید، نصب و راه اندازی سیستم های گندزدایی براساس الکترولیز نمک در تصفیه خانه ها 1398/11/30 1398/12/01
واگذاری تهیه مصالح و اجرای پروژه تکمیل هدایت آبهای سطحی 1398/11/30 1398/12/03
بهره برداری و نگهداری از شبکه های آبیاری و زهکشی استان 1398/11/30 1398/12/01
صفحه 1 از 12694