مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و آماده بهره برداری شامل - احدا... 1398/02/02 1398/02/03
اصلاحیه شماره 2 1398/02/02 1398/01/28
اصلاحیه شماره 2 زمانبندی ارائه پیشنهادات و بازگشایی پاکات 1398/02/02 1398/01/28
احداث ابنیه فنی محافظ در کیلومتر 23 خط لوله گاز هفتم سراسری 1398/02/02 1398/02/02
واگذاری اجرای پروزه عملیات زیرسازی شهرک های صنعتی و عملیات اجرای دیوار سنگی و جدولگذاری و عملیات اجر... 1398/02/02 1398/02/02
واگذاری طرح های تملک دارایی های سرمایه ای جدید، نیمه تمام، تکمیل شده و اماده بهره برداری به بخش غیر... 1398/01/29 1398/02/03
پروژه فاز دو هدایت و دفع آبهای سطحی با لوله بتنی مسلح درمسیر مسجد 1398/02/02 1398/02/03
تولید جداول بتنی 1398/02/02 1398/01/31
اجرای عملیات بتن ریزی معابر سطح شهر 1398/01/31 1398/01/31
اجرای عملیات پیاده روسازی معابر-زیرسازی, قیرپاشی, تهیه آسفالت, پخش و تراکم آسفالت گرم -اجرای عملیات... 1398/01/31 1398/01/31
صفحه 1 از 28410