مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طراحی، تامین، ساخت و حمل و تخلیه تجهیزات توسعه پست 400/230 کیلوولت 1397/10/30 1397/10/30
خرید، حمل، مونتاژ، تست و راه اندازی یکدستگاه پست 1397/10/27 1397/10/29
خرید، حمل، مونتاژ، تست و راه اندازی یکدستگاه پست 63/20 کیلوولت سیار GIS با ترانسفورماتور قدرت و کمپک... 1397/10/27 1397/10/30
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه طراحی, تامین, ساخت و حمل و تخلیه تجهیزات توسعه پست 1397/10/26 1397/10/30
خرید، حمل، مونتاژ، تست و راه اندازی یک دستگاه پست سیار 20.63 کیلوولت GIS با ترانسفورماتور قدرت 30 مگ... 1397/10/26 1397/10/29
واگذاری طراحی، تامین، ساخت و حمل و تخلیه تجهیزات توسعه پست بخش بخار نیروگاه و نصب و تست و راه اندازی 1397/10/26 1397/10/30
فراخوان شناسایی پیمانکار جهت واگذاری طراحی، تامین، ساخت و حمل و تخلیه تجهیزات توسعه پست 400/230 کیلو... 1397/10/26 1397/10/30
واگذاری خرید، حمل، مونتاژ و تست و راه اندازی یک دستگاه پست 63/20 کیلو ولت سیار GIS با ترانسفورماتور... 1397/10/26 1397/10/30
واگذاری جایگزین نمودن بریکر بجای پاور فیوز و نصب بریکر خروجی ترانس جهت پست 1397/10/25 1397/10/30
جایگزین نمودن بریکر بجای پاور فیوز و نصب بریکر خروجی جهت پست دشت 1397/10/24 1397/10/30
صفحه 1 از 775