مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انتخاب پیمانکار جهت تعمیرات خطوط فشار متوسط به روش خط گرم امور 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه عملیات تست و راه اندازی پست های 132.33 کیلو ولت 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه احداث پست کمپکت مرکز 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث پست کمپکت 1400/01/25
مناقصه خرید انوع پست کیوسک و تابلو کمپکت 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی عملیات تست و راه اندازی پست های 132/33کیلو ولت شماره 5و6و7 منطقه ویژه اقتصادی انرژی پارس 1400/01/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، احداث شبکه روشنایی معابر 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، احداث شبکه روشنایی معابر 1400/01/24
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط هوایی، احداث پست هوایی، احداث شبکه فشار ضعیف هوایی و زمینی، احداث شبکه روشنایی معابر 1400/01/24
مناقصه خرید 265 کیلومتر سیم محافظ مجهز به فیبر نوری OPGW به همراه کابل ADSS و یراق آلات مربوطه 1400/01/21 1400/01/28
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید انواع پست کیوسک و تابلو کمپکت 1400/01/25
مناقصه خرید انواع پست کیوسک و تابلو کمپکت 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه طراحی،خرید تجهیزات،اجرا و راه اندازی پست تغذیه استخراج رمز ارز ازتوربین انبساطی 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه خرید انواع پست کیوسک و تابلو کمپکت 1400/01/19 1400/01/25
مناقصه تجدید تهیه تجهیزات ،نصب ،تست وراه اندازی یک بی خط در پست 63/20 کیلوولت 1400/01/19 1400/01/24
مناقصه تهیه تجهیزات ،نصب ،تست وراه اندازی یک بی خط در پست 20/63 کیلوولت 1400/01/24
مناقصه خرید انواع پست کیوسک و تابلو کمپکت 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه بهره برداری، تعمیر و نگهداری پست برق 63/20 کیلوولت تاسیسات 1400/01/18 1400/01/28
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای بهره برداری ، تعمیر و نگهداری پست برق 1400/01/28
مناقصه طراحی،خرید تجهیزات،اجرا و راه اندازی پست تغذیه استخراج رمز ارز ازتوربین انبساطی نیروگاه 1400/01/18 1400/01/24
صفحه 1 از 596