مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری احداث پست اختصاصی کیوسک کمپکت زمینی ۸۰۰ کاوا ساختمان راهدارخانه مرکزی و خرید یک دستگاه ترانس... 1399/09/04 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح توسعه مشتركين روستائي در قشم از محل عوارض برق در سال 1399 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح توسعه مشتركين روستائي در شيبكوه بندرلنگه از محل اعتبارات عوارض برق در س... 1399/09/08
مناقصه عمومی یک مرحله ای طرح توسعه مشتركين روستائي در جاسك از محل اعتبارات عوارض برق در سال 99 1399/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای تعدیل بار پست سید جمال شهرستان بهار 1399/09/08
تهیه و اجرا عملیات پوشش FIRE STOP در کلیه پست های اصلی و فرعی برق و I/O ROOMS 1399/09/03 1399/09/05
واگذاری احداث پست اختصاصی کیوسک کمپکت زمینی ۸۰۰ کاوا ساختمان راهدارخانه مرکزی و خرید یک دستگاه ترانس... 1399/09/03 1399/09/08
انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق توزیع تحت پوشش شرکت برق منطقه ای 1399/09/02 1399/09/08
مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، تامین تجهیزات، حمل، نصب، تست و راه‌اندازی و انجام عملیات ساختمانی اح... 1399/09/02 1399/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام عملیات نگهداری و تعمیرات خطوط انتقال و فوق... 1399/09/08
صفحه 1 از 1089