مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری خدمات عمومی پست های فوق توزیع و انتقال و انبارهای حوزه عملیاتی شرکت 1398/05/30 1398/05/31
واگذاری عملیات تامین تجهیزات و عملیات ساختمانی و نصب و تست و راه اندازی پست 20/63 کیلوولت 1398/05/24 1398/05/26
واگذاری عملیات تامین تجهیزات و عملیات ساختمانی و نصب و تست و راه اندازی پست 1398/05/23 1398/05/31
خرید کلید سکسیونرهای 400، 230، 132، 63 کیلوولت پست های انتقال 1398/05/22 1398/05/28
تهیه تجهیزات و اجرای پست برق 33 کیلوولت 600 کیلووات 1398/05/22 1398/05/26
واگذاری خدمات اپراتوری و مراقبتی پستهای 63 - 230 - 400 کیلوولت 1398/05/20 1398/05/26
راهبری، تعمیر و نگهداری پست برق اختصاصی 230 کیلوولت 1398/05/20 1398/05/27
واگذاری خدمات اپراتوری و مراقبتی پستهای 63-230-400 کیلوولت 1398/05/20 1398/05/26
خرید اتوبوستر برای پست 1398/05/20 1398/05/22
اصلاح میمیک دیاگرام و تعویض تابلوهای کنترل پست 1398/05/19 1398/05/23
صفحه 1 از 866