مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه سقف کاذب کتابخانه شهر زاویه 1400/01/25
مناقصه خرید و نصب 107 عدد درب فضاهای داخلی ساختمان 1400/01/21 1400/01/26
مناقصه تهیه حمل تخلیه، نصب پارکت چوبی جهت سالن 6000 نفری 1400/01/15 1400/01/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای پروژه سقف کاذب کتابخانه 1400/01/11
مناقصه توسعه فضای اداری واحد حمل و نقل 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری اصلاح و بهینه سازی سیستم راه انداز نوار نقاله 2051 تغلیظ مجتمع 1399/12/27 رجوع به آگهی
مناقصه Providing and fixing of wall cladding, false ceiling and construction of road work & other allied works in AUSC Lab building in IGCAR at Kalpakkam. 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه مصالح، حمل و انجام عملیات نصب حدود ۱۴۵۰۰ مترمربع تایل در برج فناوری 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه آگهی مناقصه توسعه فضای اداری واحد حمل و نقل 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی 1399/12/25 رجوع به آگهی
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی خرید ساندویچ پانل سقفی 1400/01/11
مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی 1399/12/24 رجوع به آگهی
مناقصه خرید یکدستگاه تستر فیبر 2-exfo ftb - تهیه واجرای دکوراسیون اتاق کنترل صوت 1399/12/24 رجوع به آگهی
مناقصه تکمیل مجموعه ورزشی 1399/12/19 رجوع به آگهی
مناقصه خرید ساندویچ پانل سقفی 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه خرید تجهیزات و اجرای دکوراسیون داخلی دفتر معاون فنی و عمرانی در ساختمان مرکزی شهرداری 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه تهیه و اجرای دکوراسیون اتاق کنترل 1399/12/23 رجوع به آگهی
مناقصه واگذاری تهیه مصالح، اجرا و نصب دکوراسیون اتاق کنترل صوت 1399/12/20 1399/12/23
مناقصه تهیه مصالح و اجرای کفپوش اپوکسی و پلی یوریای گرم جهت پروژه پارکینگ 1399/12/19 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 289