مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 1000 دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه (AMI) CT 1399/09/12 1399/09/12
خرید تجهیزات TI 1399/09/12 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای خرید پایه های برق 1399/09/12 1399/09/12
فراخوان ارزيابي کيفي ارزیابی کیفی مناقصه گران جهت خرید Diesel engine driven fire water pump 1399/09/11
انجام کلیه خدمات شماره برداری کنتور برق مشترکین آمپری و وصول مطالبات مشترکین در محدوده ها 1399/09/11 1399/09/12
خرید بی سیم های دیجیتال 1399/09/10 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای نصب و راه اندازی سیستم های اعلام حریق ساختمان مرکزی وزارت کشور 1399/09/10 1399/09/12
خرید سیم آلومینیوم - تیر سیمانی - برق رسانی به روستاها 1399/09/10 1399/09/12
خرید کابلشو 1399/09/10 1399/09/11
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خرید، نصب و راه اندازی ساکشن مرکزی بیمرستان مردانی آذر - نوبت دوم 1399/09/09 1399/09/12
صفحه 1 از 24577