مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه فراخوان شناسایی شرکت های پیمانکار تعمیر کننده کلیدهای اتوماسیونی 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه و ساختمان های اداری 1400/09/15 1400/09/14
مناقصه انجام خدمات تعمیر و نگهداری خطوط انتقال و فوق توزیع 1400/09/15 1400/09/13
مناقصه تامین لوله PVC.110/100 شش متری 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه برقرسانی به مخازن و ایستگاه پمپاژ های مجتمع 1400/09/15 1400/09/15
مناقصه انجام خدمات مرکز ارتباط مردمی 1400/09/14 1400/09/15
مناقصه تعمیرات کلیدهای اتوماسیونی 1400/09/14 1400/09/15
مناقصه خرید یک ست مولد برق واحدهای فرآورش سیار 1400/09/14 1400/09/14
مناقصه واگذاری امور قرارداد خرید ذخیره ساز اطلاعات رایانه ای 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه واگذاری انجام تعمیرات، نگهداری و راهبری تاسیسات سردخانه و ساختمان های اداری 1400/09/13 1400/09/14
مناقصه خرید سر سیم و کابلشو 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه خرید 33 دستگاه تابلو کنترل و حفاظت فیدرهای 33کیلوولت 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه خرید، نصب و راه اندازی دوربین های تاج و گیت سد 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه تکمیل کارهای باقی مانده مدرسه - خرید تبلت برای دانش آموزان بی بضاعت 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه اجرای طرح سیم به کابل خودنگهدار 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه عملیات احداث یک دستگاه بی ترانسفورمر 20/132 کیلوولت 1400/09/13 1400/09/14
مناقصه تهیه تبلت 1400/09/13 1400/09/14
مناقصه خرید ۳۰۰۰ دستگاه انواع چراغ خیابانی LED 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای احداث شبکه فشار متوسط فاز یک ناحیه صنعتی صفی آباد 1400/09/13 1400/09/15
مناقصه عمومی یک مرحله ای تکمیل شبکه فشار متوسط و روشنایی معابر صنوف شهرک صنعتی بیدک 1400/09/13 1400/09/15
صفحه 1 از 14440