مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری طراحی پروژه های توسعه و احداث و بهینه سازی شبکه های توزیع 1398/11/26 1398/11/30
فراخوان انجام خدمات مشاور مربوط به بازدید، تحلیل و نظارت بر پروژه‌های سرویس، نگهداری و تعمیرات تاسیس... 1398/11/23 1398/11/28
واگذاری انجام خدمات مهندسی و تکمیل خرید تجهیزات و نصب، تست و راه اندازی پست ها 1398/11/21 1398/11/26
مطالعات مراحل اول و دوم تامین برق ساحلی برای کشتی های پهلو گرفته 1398/11/14 1398/11/19
اجرای عملیات بازدید و تست ژست های انحصاری و عمومی 1398/11/13 1398/11/17
مطالعات مراحل اول و دوم تامین برق ساحلی برای کشتی های پهلو گرفته 1398/11/13 1398/11/19
فعالیت های فناوری اطلاعات شامل: مشاوره، خرید، پیاده سازی، استقرار، آموزش، بومی سازی، پشتیبانی و نگهد... 1398/11/13 رجوع به آگهی
فراخوان شناسایی شرکت های مشاور داوطلب در اجرای طرح کاهش پیک بار خانگی و تجاری شرکت 1398/11/13 رجوع به آگهی
تهیه طرح، بررسی اقتصادی طرح ها و انجام خدمات فنی مهندسی و نظارت بر ایمنی نیروهای انسانی، تاسیسات و ش... 1398/11/12 رجوع به آگهی
انتخاب مشاور جهت احداث پست 230/63 کیلوولت 1398/11/12 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 507