مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی 1400/01/25 1400/01/29
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1400/01/24 1400/01/29
مناقصه انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه شناسایی پیمانکاران و تأمین کنندگان تجهیزات سامانه های برق خورشیدی ویژه خانوارهای کم درآمد طرح بسیج روشنایی 1400/01/21 1400/01/22
مناقصه انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی 1400/01/19 1400/01/25
مناقصه برداشت و بروزرسانی اطلاعات در سامانه GIS 1400/01/18 1400/01/25
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای 99/2-122 اجرای پروژه سیم به کابل (بصورت کلید در دست) در محدوده ناحیه دومدیریت توزیع نیروی برق شهرستان مینود 1400/01/18
مناقصه اجرای طرح مهندسی، تامین تجهیزات،نصب و راه اندازی سیستم خنک کن مدیای بالا دستی جهت خنک سازی هوای ورودی به کمپرسور 6 دستگاه توربین گازی نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/01/14 1400/01/22
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خدمات مشاوره کارشناسی نظارت و کنترل پروژه های فنی و مهندسی در محدوده شرکت توزیع 1399/12/28 1400/01/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه توزیع در سطح استان هرمزگان 1400/01/10
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات تسطیح ، حصار کشی و احداث فوندانسیون تجهیزات و ساختمان کنترل پست موقت 63/230 کیلوولت لافت(18-99) 1400/01/14
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه شناسائی متقاضیان آماده همکاری جهت تعیین هزینه خاموشی مشترکین صنعتی و کشاورزی در محدوده شرکت تـوزیع نیروی برق شهرست 1400/01/08
مناقصه خدمات مشاوره کارشناسی نظارت و کنترل پروژه های فنی مهندسی 1399/12/27 1400/01/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای واگذاری خدمات مشاوره کارشناسی طراحی پروژه های فنی و مهندسی 1399/12/26 1400/01/08
مناقصه شناسایی مشاوران و پیمانکاران 1399/12/26 1400/01/08
مناقصه واگذاری انجام پروژه طراحی , خرید کالاها و اجرای ایستگاه انرژی خورشیدی CGS وایستگاه CPS به همراه صاعقه گیر و ارت و روشنایی ایستگاههای TBS&CGS 1399/12/26 1399/12/28
مناقصه واگذاری خدمات مشاوره کارشناسی طراحی پروژه های فنی و مهندسی در محدوده شرکت توزیع برق 1399/12/26 رجوع به آگهی
مناقصه انجام خدمات مشاوره و نظارت فنی و مالی بر اجرای عملیات بهره برداری و اصلاح شبکه 1399/12/26 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 319