مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
-VALVE ( GATE GLOBE) 1398/07/01 1398/03/26
خرید P/F: THERMOSTATIC VALVE 1398/06/31 1398/05/20
تعمیر کولر هوایی واحد 104 و فیلترهای 1200 و 1500 واحد 800 1398/06/30 1398/06/30
واگذاری تست شبکه و نصب ایستگاه 1398/06/30 1398/06/30
خرید قطعات DEEP BLUE PUMP 1398/06/28 1398/06/16
تست شبکه و نصب ایستگاه - اجرای پروژه تکمیل گازرسانی به روستاها و تست خط اجرا شده 8 اینچ با فشار 250... 1398/06/27 1398/06/30
بازرسی، شارژ و تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و اطفا حریق 1398/06/27 1398/06/31
خرید تعداد 130 واحد انواع تجهیزات نشت یابی 1398/06/26 1398/06/14
تیوبینگ هنگر 1398/06/26 1398/06/27
بازرسی، شارژ و تست هیدرواستاتیک خاموش کننده ها و نگهداشت و اصلاح سیستم های اعلان و اطفا حریق 1398/06/26 1398/06/31
صفحه 1 از 14259