مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری عملیات اصلاح نیروگاه برق اضطراری طرح آبرسانی 1398/12/06 1398/12/08
واگذاری انجام خدمات عمومی نیروگاه 1398/12/05 1398/12/07
تامین نیروی انسانی فنی و اداری 1398/12/03 1398/12/07
واگذاری انجام خدمات عمومی 1398/12/03 1398/12/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات عمومی نیروگاه زرند 1398/12/05 1398/12/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای تأمین نیروی انسانی فنی و اداری نیروگاه زرند 1398/12/05 1398/12/07
مناقصه عمومی یک مرحله ای واگذاری خدمات مورد نیاز در بخشهای مختلف شرکت به نیروهای حجمی 1398/12/04 1398/12/06
فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه مناقصه پیمانکاران ساخت Mixing Chamber اتاق احتراق مولد کرافت نیر... 1398/12/03 1398/12/04
ساخت Mixing Chamber اتاق احتراق مولد کرافت نیروگاه سیکل ترکیبی 1398/12/01 1398/12/04
ساخت Mixing Chamber اتاق احتراق مولد کرافت 1398/11/30 1398/12/04
صفحه 1 از 1088