مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید لوله های بویلر مورد نیاز نیروگاه رامین 1398/06/27 1398/06/31
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای خرید لوازم یدکی پمپ ها (سیگما) جهت نیروگاه بخار ا... 1398/06/27 1398/06/30
خرید لوله های بویلر مورد نیاز نیروگاه 1398/06/27 1398/06/31
خرید لوله های بویلر 1398/06/26 1398/06/31
خرید دو ست نازل ردیف اول توربین واحد GEF5 1398/06/25 1398/06/27
خدمات نگهداشت و بهره برداری از تجهیزات سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای 1398/06/24 1398/06/30
خرید لوازم یدکی پمپهای نیروگاه بخار 1398/06/24 1398/06/28
واگذاری خدمات نگهداشت و بهره برداری از تجهیزات سد و نیروگاه تلمبه ذخیره ای 1398/06/24 1398/06/30
خرید دو ست پره متحرک توربین واحد bbc و bst نیروگاه گازی 1398/06/23 1398/06/24
خرید لوازم یدکی پمپهای نیروگاه بخار 1398/06/23 1398/06/28
صفحه 1 از 982