مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
بازسازی یاتاقان های نیروگاههای تحت پوشش 1397/10/22 1397/10/24
خرید 7200 عدد فیلتر هوای ورودی کمپرسور (با پوشش نانو) 1397/10/22 1397/10/26
انجام تعمیرات اساسی-خرید الکتروماتیک والو-خرید هیترهای فشار قوی و .... 1397/10/22 1397/10/23
خرید و نصب نیروگاه های خورشیدی 1397/10/22 1397/10/25
خرید هیترهای فشار قوی 1397/10/20 1397/10/23
خرید لوله های هیترهای فشار ضعیف 3و4 واحدهای بخار نیروگاه 1397/10/20 1397/10/26
تمدید آگهی واگذاری انجام عملیات تست کارایی بعد از تعمیرات 1397/10/20 1397/10/23
خرید ویج 1397/10/19 1397/10/24
بازسازی یاتاقانهای نیروگاه ها 1397/10/19 1397/10/24
انجام تعمیرات اساسی واحد 3 نیروگاه، خرید الکتروماتیک والو، خرید هیترهای فشار قوی و... 1397/10/18 1397/10/23
صفحه 1 از 882