مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه انجام عملیات RI روتور توربین گاز واحد G12 1400/09/08 1400/08/29
مناقصه بهینه سازی سیستم حفاظتی بخش MV (6.6 kV) واحد 1 نیروگاه حرارتی 1400/09/04 1400/09/08
مناقصه خرید لوازم ابزارپایش مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه تهیه و تامین قطعات مورد نیاز (انواع دیستانس وایر، شین پره متحرک، سیل و لاک سیل روتور) توربین گازی BBC-D9 نیروگاه 1400/09/04 1400/09/06
مناقصه تهیه مواد، ساخت و تحویل آببندهای توربین واحد و توربین توربو فید پمپ واحد۳ 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انتخاب مجری برای طرح تولید نیروگاه خورشیدی 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه تهیه و تامین قطعات مورد نیاز (انواع دیستانس وایر، شین پره متحرک، سیل و لاک سیل روتور) توربین گازی 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه واگذاری اجرای طرح جامع تامین و خرید تجهیزات ، نصب ، راه اندازی و آموزش سیستم های هوشمند حفاظت الکترونیکی و الکتروفنس نیروگاه 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه خرید لوازم ابزار پایش 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه خرید لوازم ابزارپایش مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/09/02 1400/09/07
مناقصه تامین و خرید تجهیزات، نصب، راه اندازی و آموزش سیستم های هوشمند حفاظت الکترونیکی و الکتروفنس نیروگاه 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه تهیه و تامین قطعات مورد نیاز (انواع دیستانس وایر، شین پره متحرک، سیل و لاک سیل روتور) توربین گازی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه تأسیسات جهت اصلاح و رفع ضعف ولتاژ و تعدیل ترانسهای پر بار شهری،مدیریت برق 1400/09/02 1400/09/07
مناقصه نیرورسانی، توسعه، بازسازی و بهینه سازی شبکه های توزیع نیروی برق شامل تهیه و تامین مصالح، حمل، ساخت، نصب و احداث شبکه و تأسیسات جهت اصلاح و رفع ضعف ولتاژ و تعدیل ترانسهای پر بار شهری، مدیریت برق 1400/09/01 1400/09/07
مناقصه خرید سیستم تحریک واحد سه نیروگاه بعثت با استفاده از سیستم تحریک ساخت داخل 1400/08/30 1400/09/01
مناقصه واگذاری ساخت در پوش های الکتروموتورهای ۶ کیلوولت 1400/08/30 1400/09/06
مناقصه واگذاری ساخت در پوش های الکتروموتورها 1400/08/29 1400/09/06
مناقصه خرید سیستم تحریک 1400/08/29 1400/09/01
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انجام خدمات مربوط به نگهداری وتعمیرات وراهبری وبهره برداری بهینه ومناسب از تأسیسات موتورخانه ها اعم از سیس 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه تهیه مصالح و اجرای سامانه تولید برق تجدید پذیر 1400/08/29 1400/09/03
صفحه 1 از 771