مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تا مرحله تثبیت 1400/09/10 1399/09/13
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی زراعی و باغی تا مرحله تثبیت به مساحت 35501 هکتار 1400/09/09 1399/09/13
مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی 1400/09/08 1400/09/07
مناقصه عمومی دو مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت 1400/09/07 1400/09/09
مناقصه تقویت و تشکیل گروههای گشت و بازرسی منابع آب امورات منابع آب و اجرای بند 1400/09/06 1400/09/08
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی ارزیابی کیفی مناقصه حدنگاری و زمین مرجع نمودن پلاکهای اصلی ثبتی فارس 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه انتخاب پیمانکار نظارت بر نصب و اصلاح و تست و بازدید 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه واگذاری تامین بخشی از نیروی انسانی مورد نیاز خدمات آموزشی و تدریسی در دوره های مختلف تحصیلی در سطح استان (نوع اول) را به منظور پوشش کامل تحصیلی دانش آموزان لازم التعلیم در چارچوب ماده بها قانو... 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت کامل (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) پروژه های زیربنایی و روبنایی 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه ممیزی املاک 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهواره ای gnss و آنتن ژئوتکنیک 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه خدمات مشاوره ای ایجاد سند / به روز آوری فرآیند مطالعات ( HAZOP/ HAZID) 1400/09/03 1400/09/08
مناقصه خرید خدمات آموزشی و پرورشی در سه باب هنرستان 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه انتخاب شرکت مجرب دارای صلاحیت عامل چهارم (مدیریت طرح) بمنظور راهبری تعداد ۲۰ پروژه احداث ساختمان های اداری 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت کامل (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) پروژه های زیربنایی و روبنایی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه انتخاب مشاور با موضوع خرید خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه ﻧﻈﺎرت کامل (قبل از اجرا، حین اجرا و بعد از اجرا) ﭘﺮوژه ﻫﺎی زﯾﺮﺑﻨﺎﯾﯽ و روﺑﻨﺎﯾﯽ 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهوارهای GNSS و آنتن ژئودتیک 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه خرید خدمات بازرسی فنی کالا و تجهیزات 1400/09/02 1400/09/09
صفحه 1 از 2794