مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید خدمات مشاوره مطالعات تفصیلی اجرایی زمین لغزش 1398/01/31 1398/01/05
لوله گذاری در قسمت توسعه خیابان جدید در شهرک صنعتی، تهیه و نصب تابلو برق فشار متوسط در شهرک صنعتی، م... 1398/01/29 1398/01/31
تامین نیروی انسانی و ماشین آلات مربوط به فعالیتهای اتفاقات و عملیات، پاسخگویی 121، خط گرم و سرویس و... 1398/01/28 1398/02/02
واگذاری مطالعه و طراحی شهرک شیلاتی 1398/01/28 1398/01/31
واگذاری مطالعه و طراحی شهرک شیلاتی 1398/01/27 1398/01/31
فراخوان ارزیابی مشاوران جهت تهیه سند چارچوب برنامه ریزی محدوده ها و محلات نیازمند بازآفرینی شهر 1398/01/26 1398/02/01
انتخاب مشاور 1398/01/25 1398/01/27
تمدید و تغییرات آگهی طرح و ساخت شبکه های فرعی آبیاری و زهکشی داخل مزارع 1398/01/25 1398/01/28
Proposal for Capacity building of community-based organization 1398/01/25 1398/02/01
CONSULTANCY SERVICES FOR SUPERVISION OF CONSTRUCTION 1398/01/25 1398/02/02
صفحه 1 از 3644