مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی 1399/09/08 1399/09/10
واگذاری فعالیتهای اجرایی در دو حوزه حفظ کاربری اراضی زراعی و باغها و واگذاری و نظارت بر اراضی واگذار... 1399/09/06 1399/09/10
فراخوان ارزيابي کيفي جهت لیست کوتاه ارزیابی کیفی RFQ خرید و پیاده سازی سامانه هوشمند سازی تابلو برق... 1399/09/10
نیاز به تعداد محدودی مهندس معمار (دارای صلاحیت طراحی فنی روستایی با اولویت ثبت نام در گیشه) جهت ارا... 1399/09/05 1399/09/06
مطالعه فراز آوری مصنوعی میدان و بهینه سازی ایستگاه تقویت فشار 1399/09/04 1399/09/08
نجام خدمات مشاور کارفرما در پروژه طرح و ساخت احداث خط 2 قطار شهری کرج 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید مناقصه خرید سامانه مدیریت پروژه طرح های عم... 1399/09/08
تامین سیستم کامل ازن زنی به مقدار۱۰ کیلوگرم در ساعت با ورودی هوا در تصفیه خانه آب روستاها 1399/09/04 1399/09/08
مطالعات تعمیق مسیر دسترسی به بندر و رفع نقاط دریایی حادثه خیز 1399/09/04 1399/09/10
خرید خدمات مشاوره ای در بخش تجهيزات مخابراتی و الکترونیکی 1399/09/10
صفحه 1 از 4652