مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Event Direction 1398/09/06 1398/09/11
خرید خدمات نظارت کارگاهی برقراردادبهسازی و چهار خطه نمودن محور 1398/09/06 1398/09/12
تدوین نقشه راه معماری سازمان 1398/09/06 1398/09/13
ارزیابی کیفی نظارت کارگاهی بربهسازی محورمشهدسرخس 98/31/122 1398/09/06 1398/09/12
خرید خدمات مشاوره نظارت عالیه و کارگاهی پروژه های آبرسانی 1398/09/06 1398/09/11
واگذاری انجام مطالعات امکان سنجی و طراحی ریز شبکه 1398/09/06 1398/09/13
خدمات نظارت بر تعدادی از پروژه های آبرسانی به روستاها 1398/09/06 1398/09/10
خرید خدمات مشاوره : خدمات مرحله اول، دوم و سوم و نظارت کارگاهی بر سرویس و نگهداری و تعمیرات اساسی تا... 1398/09/05 1398/09/12
واگذاری پروژه بازرسی و پلمپ کنتور سیستم اندازه گیری مشترکین گاز 1398/08/29 1398/09/13
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای اخذ اسناد تک برگ و تبدیل اسناد دفترچه ای به تک بر... 1398/09/05 1398/09/11
صفحه 3 از 3826