مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
ارایه خدمات مشاوره جهت نظارت کارگاهی برپروژه های گازرسانی ، ساختمانی و سایر پروژه های مرتبط با شرکت... 1399/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای مطالعه و احداث محور کرمان- رابر (حدفاصل رابر- گنجان) 1399/10/29
پروژه توسعه خوشه مسقطي لار فارس 1399/11/01
انجام نقشه برداری برای دستیابی به مختصات دقیق گوشه عرصه ها و قطعات ملکی و برداشت عوارض خطی عرصه ساز... 1399/10/27 1399/10/29
تهیه نقشه املاک تحت تصرف 1399/10/25 1399/11/05
پروژه تهیه نقشه املاک تحت تصرف 1399/10/25 1399/11/05
مطالعه و تهیه اسناد توسعه شهرستانی وبخشی آمایش و SDI استان 1399/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تطبیق و مستندسازی اراضی منابع طبیعی تا مرحله تثبیت و حدنگاری پلاکهای ثبتی و... 1399/10/30
مطالعات تفضیلی و تهیه اسناد مناقصه و نظارت عالیه و کارگاهی بر تعمیر ، سرویس و نگهداری (EM,PM) خطوط و... 1399/11/04
واگذاری مدیریت و راهبری، نگهداری و بهره برداری صحیح از تصفیه خانه و ایستگاه پمپاژ فاضلاب بانضمام کلی... 1399/10/25 1399/10/29
صفحه 4 از 4817