مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای عملیات بهینه سازی مصرف انرژی و استقراراستاندارد مدیریت انرژی 1399/11/02
ارائه خدمات تست دکل های فشار قوی سایت 1399/10/24 1399/11/05
فراخوان ارزیابی کیفی پروژه خدمات گازرسانی و مدیریت بهره¬برداری شهرستان عجب¬شیر 1399/10/24 1399/11/05
مناقصه عمومی یک مرحله ای عملیات توانمندسازی و انسجام سازمانی (اقدامات آموزشی، ترویجی و مشارکتهای مرد... 1399/10/24 1399/10/29
ادامه عملیات تحکیم و پایدار سازی ، محوطه سازی و کارهای تکمیلی سد مخزنی - عملیات لایروبی و پاکسازی رو... 1399/10/24 1399/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای انجام خدمات بازرسی جوش ، پرتونگاری صنعتی ، نظارت بر خوردگی فلزات ، ضخامت س... 1399/11/04
مطالعات توجیه اولیه (مقدماتی) محور جیرفت-بلوک-فاریاب-زیارتعلی 1399/11/01
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و جانمایی نقشه سایر دستگاههای دولتی مازندران (1641 هکتار) 1399/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و جانمایی نقشه مناطق بافت مسکونی روستایی (2862 هکتار) 1399/10/29
مناقصه عمومی یک مرحله ای تهیه و جانمایی نقشه مناطق شهری شرق استان (1610 هکتار) 1399/10/29
صفحه 6 از 4817