مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه اجرای قرق و مدیریت چرا در سطح مراتع 1400/01/28 1400/01/28
مناقصه انجام خدمات روزانه اداره عملیات و جوشکاری کد 1400/01/26 1400/01/28
مناقصه آماده سازی اقلام مکانیکی تاسیسات تقویت فشار جهت بازرسی فنی 1400/01/25 1400/01/28
مناقصه مراقبت و نگهداری از جنگلکاریهای سنواتی (آبیاری) 1400/01/28
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/23 1400/01/25
مناقصه انتخاب مشاور خدمات آزمایشگاهی پروژه مذکور شامل آزمایشات مورد نیاز در بخش های شبکه، نصب انشعابات، تصفیه خانه و کارگاه ساخت منهول پیش ساخته بتنی 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه قرارداد مدیریت و اداره امور انبار 1400/01/24 1400/01/28
مناقصه تهیه نقشه شمیم دار از املاک روستایی 1400/01/26
مناقصه انجام خدمات اجرایی طرح افزایش مشارکت مشترکین برق خانگی و تجاری در کاهش پیک و پاسخگویی 1400/01/21 1400/01/25
مناقصه خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت 1400/01/23 1400/01/28
مناقصه عمومی یک مرحله ای واکاری ،مراقبت و آبیاری عرصه های نهال کاری شده 1400/01/28
مناقصه خرید خدمات مشاوره نظارت HSE در سطح استان قزوین 1400/01/28
مناقصه خدمات ارکان ثالث جهت پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی در کلیه کارخانجات و تاسیسات 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه فراخوان خرید خدمات مشاوره ی نظارت HSE در سطح شرکت 1400/01/22 1400/01/28
مناقصه بررسی و مطالعات خدمات فنی و طراحی مجتمع فرهنگی و ورزشی 1400/01/22 1400/01/26
مناقصه انجام کالیبراسیون کنتورهای توربینی، دیافراگمی و تصحیح کننده ها 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه تامین تجهیزات، استانداردسازی و توسعه مرکز داده 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه پیاده سازی نظام مدیریت انرژی و ممیزی جامع انرژی صنعتی 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی یک مرحله ای بازرسی و کنترل سیستم های اطفاء حریق و اتوماتیک شکت گاز استان تهران 1400/01/22 1400/01/25
مناقصه عمومی دو مرحله ای طراحی، خرید، بسته بندی و حمل و نصب سیستم بالابر از نوع روف کار 1400/01/23
صفحه 1 از 2454