مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
انجام تست خوردگی و ضخامت سنجی مخازن فلزی 1397/10/25 1397/10/25
فراخوان انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه جامع گردشگری 1397/10/23 1397/10/26
انتخاب مشاور جهت تدوین برنامه جامع توسعه سرمایه گذاری و مشارکتهای شهرداری (تهیه اطلس جامع سرمایه گذ... 1397/10/23 1397/10/26
خرید خدمات مشاوره مطالعات و تشکیل گروه های گشت و بازرسی امور منابع آب ... 1397/10/23 1397/10/16
تامین ابزار BPMS و طراحی، پیاده سازی و استقرار فرآیندهای سازمانی وزارت کشور در بستر BPMS 1397/10/23 1397/10/24
خدمات مدیریت طرح در اجرای طرح توسعه، مرمت و بهسازی آبندانها و اجرای طرح زهکشی سطحی و زیر سطحی 120 هز... 1397/10/23 1397/10/26
خدمات مدیریت طرح توسعه مرمت و بهسازی آب بندان ها 1397/10/23 1397/10/26
خدمات مدیریت طرح توسعه مرمت و بهسازی آب بندان ها 1397/10/22 1397/10/26
خدمات مدیریت طرح در اجرای طرح توسعه، مرمت و بهسازی آبندانها و اجرای طرح زهکشی سطحی و زیر سطحی 120 هز... 1397/10/22 1397/10/26
Support to the Secretariat of the Foreign Investors Council in Uzbekistan 1397/10/22 1397/10/26
صفحه 1 از 3421