مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری انجام مطالعات تعیین حد بستر و حریم و نقشه برداری، ساماندهی رودخانه ها 1398/11/01 1398/11/02
انتخاب مشاور انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر، حریم و مرحله اول ساماندهی تعدادی از ر... 1398/10/29 1398/11/02
مناقصه عمومی یک مرحله ای خدمات بهره برداری در شهرستان ایرانشهر، بمپور و محمدان و توابع 1398/10/29 1398/11/02
پایش و تهیه تصاویر هوایی و نقشه تراز ارتفاعی و کاربری اراضی بخشهای پایین دست حوضه های آبریز کرخه، ه... 1398/10/29 1398/11/03
انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر، حریم 1398/10/29 1398/11/02
اجرای عملیات رقومی سازی و GISready شهرها 1398/10/28 1398/10/29
مطالعات تعیین حد بستر وحریم ونقشه برداری ،ساماندهی رودخانه ها 1398/10/28 1398/11/02
فراخوان ارزیابی کیفی عملیات طراحی ماشین آلات و ساختمان و تاسیسات، نصب و اجرا با تامین کلیه مصالح و ت... 1398/10/28 1398/11/02
درخواست شرکت در ارزیابی کیفی مناقصه بهنگام سازینقشه های آماری استان هرمزگان 1398/10/28 1398/11/01
انجام خدمات نقشه برداری و مطالعات تعیین حد بستر، حریم 1398/10/28 1398/11/02
صفحه 1 از 3845