مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خـدمات نقشه برداری و مطـالعه تعیین حـد بستر رودخـانه هـای شهرسـتان 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه انجـام خـدمات نقشه برداری و مطـالعه حـد بستر موردی رودخـانه های شهرسـتان زنجان( بطول580 کیلومتر) 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه خـدمات نقشه برداری و مطالعه تعیین حـد بستر رودخانه های اسـتان 1400/09/15 1400/09/16
مناقصه تطبیق و مستندسازی مناطق کشاورزی اراضی و باغی تا مرحله تثبیت 1400/09/14 1400/09/16
مناقصه انجام خدمات نظارت مهندسین پر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان ها- انجام خدمات نظارت بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان ها- خرید لوله پلی اتیلن سایز ۳۵۵ میلیمتر و... 1400/09/13 1400/09/13
مناقصه انتخاب کارگزاری جهت حفاظت از اراضی 1400/09/13 1400/09/17
مناقصه عمومی یک مرحله ای عکسبرداری هوایی با پهپاد و تهیه نقشه 1:5000 حریم شهر مشهد 1400/09/11 1400/09/17
مناقصه نظارت بر اجرای طرح های توزیع در محدوده امورهای توزیع برق مناطق 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه نظارت بر اجرای طرحهای توزیع 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه مشاورانی را که دارای گواهینامه تایید صلاحیت از سازمان برنامه و بودجه در رشته مشاوره توزیع می باشند در خصوص تهیه طرح، بررسی اقتصادی طرح ها و انجام خدمات فنی مهندسی 1400/09/11 1400/09/15
مناقصه تهیه و ترسیم و جانمایی نقشه منطقه با روش فتوگرامتری با پهپاد و ممیزی املاک و ایجاد و راه اندازی سیستم GIS 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه واگذاری مطالعات تعمیرات اساسی دیوار پیرامونی 9 واحد مامور سرای اقامتی، محوطه سازی و فضای سبز، پارکینگ ساختمان اداری و گارد، سر درب و روی تامین ژنراتور برق 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی جهت لیست کوتاه « شناسایی و ارزیابی کیفی طراحی ، تامین کنندگان تجهیزات ، انجام کارهای ساختمانی و عملیات نصب ، تست و راه اندازی احدا 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه انجام کارهای ساختمانی و عملیات نصب ، تست و راه اندازی احداث 1400/09/11 1400/09/16
مناقصه انجام خدمات نظارت بر پروژه های آبرسانی و فاضلاب شهرستان 1400/09/11 1400/09/13
مناقصه اجرای تمام یا بخشی از برنامه اجرایی شرکت 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه عمومی دو مرحله ای انجام خدمات تستهای غیر مخرب 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه تست کنتورهای آب مشترکین 1400/09/10 1400/09/15
مناقصه تأسیسات فاضلاب 1400/09/10 1400/09/14
مناقصه ارزیابی کیفی "مشاوره در امنسازی زیرساخت فناوری اطلاعات و ارتباطات (ICT)" 1400/09/10 1400/09/17
صفحه 1 از 2752