مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
خرید 1000 دستگاه کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم ولتاژ ثانویه (AMI) CT 1399/09/12 1399/09/12
خرید 10000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی با قاب، فیوز و ترمینال خروجی 1399/09/06 1399/09/08
خرید دستگاه آنالایزر آنلاین پساب بهداشتی 1399/09/04 1399/09/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید کنتور تکفاز دیجیتالی 1399/09/05 1399/09/09
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای نصب کنتور کلید در دست امور 4 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای نصب کنتور کلید در دست نواحی 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای نصب کنتور کلید در دست امور 7 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای نصب کنتور کلید در دست امور یک 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای نصب کنتور کلید در دست امور صدرا 1399/09/05 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای نصب کنتور کلید در دست امور 6 1399/09/05 1399/09/10
صفحه 1 از 323