مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری نصب کنتور عادی و دیماند 1397/11/24 1397/12/01
واگذاری نصب کنتور عادی و دیماند 1397/11/23 1397/12/01
واگذاری خرید تابلو و کنتور بازار برق 1397/11/14 1397/11/18
واگذاری عملیات اجرا و خرید تجهیزات شبکه 20 کیلو ولت اعم از زمینی و هوایی و عملیات اجرا و خرید تجهیزا... 1397/11/14 1397/11/23
خرید کنتور تک فاز دیجیتالی با قاب 1397/11/14 1397/11/17
خرید کنتور تک فازدیجیتالی با قاب 1397/11/13 1397/11/17
خرید 5000 دستگاه کنتور سه فاز الکترونیکی مستقیم 1397/11/13 1397/11/15
خرید تعداد ی کنتور 2" و 3" و 6" 1397/11/11 1397/11/23
نصب کنتور کلید در دست امور 1397/11/11 1397/11/30
خرید تعدادی کنتور 2 ،3 و 6 اینچ 1397/11/11 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 250