مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه خرید کنتور تکفاز هوشمند فهام 1 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه کنتور سه فار اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه کنتور سه فاز اتصال مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند با قاب و کنتور سه فاز اتصال غیر مستقیم دیجیتالی چند تعرفه هوشمند – فهام 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه عمومی دو مرحله ای کنتور تکفاز اتصال مستقیم دیجیتالی 1400/09/01 1400/09/06
مناقصه خرید 200.000 متر کابل مسی فشار ضعیف کنستانتریک 6+6*1 1400/09/01 1400/09/04
مناقصه خرید کنتور تکفاز دیجیتالی 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید 4000 دستگاه کنتور سه فاز مستقیم( DC) دیجیتالی ویرایش 4 فهام 2 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه - خرید 20000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی - خرید ۴۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز مستقیم (DC) دیجیتالی 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید کنتور فهام 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای خرید کنتور تکفاز دیجیتالی ویرایش 4 به همراه قاب 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور تکفاز هوشمند فهام1 1400/08/29 1400/09/03
مناقصه خرید 20000 دستگاه کنتور تکفاز دیجیتالی - خرید ۴۰۰۰ دستگاه کنتور سه فاز مستقیم (DC) دیجیتالی 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه خریداری 80.000 متر کابل مسی فشار ضعیف 6*۲ مورد نیاز 1400/08/27 1400/09/03
مناقصه خرید کنتور تکفاز هوشمند - خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم هوشمند 1400/08/27 1400/09/02
مناقصه خرید کنتور سه فاز اتصال 1400/08/26 1400/09/01
مناقصه خرید کنتور تکفاز هوشمند 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای تجدید خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم طرح فهام 400/91/2 1400/08/26 1400/09/02
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) دو مرحله ای 720 دستگاه کنتور هوشمند آب و برق 1400/08/26 1400/09/06
مناقصه خرید کنتور تک فاز چند تعرفه ریلی - کنتور سه فاز فهام ۱ با قابلیت پایش وقطع بار 1400/08/25 1400/08/29
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید کنتور سه فاز اتصال مستقیم فهام 1 1400/08/25 1400/09/01
صفحه 1 از 204