مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
واگذاری وصول بخشی از مطالبات 1397/10/27 1397/10/27
جمع آوری زباله و رفت و روب شهری 1397/10/26 1397/10/26
اجرای کمربند حفاظتی - نهالکاری و آبیاری و مراقبت و نگهداری توسعه طرح جنگلکاری 1397/10/25 1397/10/26
واگذاری وصول بخشی از مطالبات شرکت 1397/10/25 1397/10/27
بهسازی پارک 1397/10/23 1397/10/06
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی (تنظیف) 1397/10/24 1397/10/27
واگذاری خدمات عمومی و تامین نیروی انسانی تنظیف 1397/10/24 1397/10/27
خرید پرسی غذای دانشجویان دانشکده پرستاری 1397/10/24 1397/10/26
بکارگیری 12 دستگاه خودروی سواری طرح دار یا تاکسی در اختیار 1397/10/23 1397/10/26
انجام سرویس ایاب و ذهاب کارکنان 1397/10/23 1397/10/26
صفحه 1 از 20863