مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه تامین - MORPHOLINE ماده شیمیایی - STUD BOLT & NUTS - خشک کننده هوا - LINE PIPE - CONTROL VALVE - SHELL FOR OVERHEAD 1.2 CONDENSER,GF 1400/09/10 1400/09/06
مناقصه FLAME TRACKER 1400/09/07 1400/09/08
مناقصه MORPHOLINEماده شیمیایی 1400/09/06 1400/09/06
مناقصه خرید لوازم ابزارپایش مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/09/04 1400/09/07
مناقصه واگذاری تامین تجهیزات کالیبراسیون ابزار دقیق 1400/09/04 1400/09/09
مناقصه انجام تمام امور نگهداری جاری و اضطراری راه - احداث پل رودخانه- بهسازی راه روستایی و ... 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه خرید تصحیح کننده 1400/09/03 1400/09/03
مناقصه خرید 50 دستگاه بازوی بارگیری کامل مجهز به مفصل ورودی فولادی 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید کنتور توربینی 1400/09/03 1400/09/03
مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه خرید گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهواره ای gnss و آنتن ژئوتکنیک 1400/09/03 1400/09/04
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای انتخاب پیمانکار واجد شرایط در خصوص ارائه خدمات نظارت بر عملکرد پیمانکار تست و بازدید و نصب و اصلاح سرویس 1400/09/03 1400/09/09
مناقصه تهیه و تامین قطعات مورد نیاز (انواع دیستانس وایر، شین پره متحرک، سیل و لاک سیل روتور) توربین گازی 1400/09/03 1400/09/06
مناقصه خرید لوازم ابزار پایش 1400/09/03 1400/09/07
مناقصه خرید تصحیح کننده 1400/09/02 1400/09/03
مناقصه خرید لوازم ابزارپایش مورد نیاز نیروگاه سیکل ترکیبی 1400/09/02 1400/09/07
مناقصه گیرنده تعیین موقعیت دقیق ماهوارهای GNSS و آنتن ژئودتیک 1400/09/02 1400/09/04
مناقصه تهیه و تامین قطعات مورد نیاز (انواع دیستانس وایر، شین پره متحرک، سیل و لاک سیل روتور) توربین گازی 1400/09/02 1400/09/06
مناقصه فراخوان ارزیابی کیفی مناقصه عمومی یک مرحله ای شماره RND-0018018-MM 1400/09/02 1400/09/09
مناقصه خرید قطعات ابزار دقیق 1400/09/02 1400/09/09
صفحه 1 از 2984