مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
مناقصه عمومی دو مرحله ای خرید تجهیزات آشپزخانه 1000 نفری بیمارستان مردانی آذر تبریز 1399/01/10 1399/01/18
مناقصه عمومی یک مرحله ای پلاک کوبی معابر 1399/01/09 1399/01/16
مناقصه عمومی یک مرحله ای مرحله تجدید مناقصه شماره 2098000215000011 با عنوان احداث توقفگاه و ایستگاه... 1399/01/06 1399/01/10
مناقصه عمومی دو مرحله ای تهیه کلیه تجهیزات و مصالح ، حمل ، نصب سایبان پایانه اتوبوسرانی و تاکسی رانی... 1399/01/05 1399/01/20
PURCHASE OXYGEN CYLINDER (MM), WOODEN RACKING IRON RACKS AND MEDICINES AND SURGICAL DISPOSABLE 1398/12/28 رجوع به آگهی
نگهداری و راهبری پل های تلسکوپی منصوبه فرودگاه 1398/12/28 1399/01/11
تهیه کلیه تجهیزات و مصالح، حمل و نصب سایبان پایانه اتوبوسرانی و تاکسی رانی محوطه ایستگاه پروژه قطار... 1398/12/28 رجوع به آگهی
پیاده روسازی و ایجاد فضای سبز حاشیه بلوار ورودی- تهیه و نصب المان میدان 1398/12/27 1398/12/28
واگذاری انجام عملیات ساخت و نصب المان میدان 1398/12/27 رجوع به آگهی
برون سپاری خدمات نصب، تعمیرات و جمع آوری قفسه های انبارش خود 1398/12/27 رجوع به آگهی
صفحه 1 از 1371