مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
Purchasing Office & Kitchen Materials 1397/12/20 1397/12/28
طراحی، خرید، نصب و راه اندازی دکل های روشنایی اپرون های شرکت 1397/12/20 1397/12/28
خرید تعدادی وسایل ورزشی شامل دستگاه های بدنسازی پارکی (مبلمان شهری) جهت بهره وری از زیر ساخت های ام... 1397/12/18 1397/12/27
احداث ،تجهیز و بهره برداری از مجموعه شهربازی واقع در پارک 1397/12/15 1397/12/21
احداث تجهیز، راه اندازی، بهره برداری، اجاره و انتقال اسکیت- احداث، تجهیز، راه اندازی، بهره برداری،... 1397/12/15 1397/12/22
خرید و نصب وسایل بدنسازی پارکی و وسایل تفریحی ورزشی 1397/12/15 1397/12/26
Purchasing Office & Kitchen 1397/12/14 1397/12/23
خرید و حمل و نصب وسایل بازی 1397/12/13 1397/12/18
خرید و نصب و جابجایی بایگانی ریلی متمرکز سالنهای طرح جامع مالیاتی ادارات امور مالیاتی 1397/12/13 1397/12/23
Supply and installation of warehouse shelves 1397/12/13 1397/12/20
صفحه 1 از 1248