مرتب سازی براساس
تعداد نمایش
عنوان مناقصه تاریخ انتشار مهلت شرکت
تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول حاشیه معابر، مبلمان، تجهیزات شهری و ابنیه های عمومی 1399/09/09 1399/09/12
مناقصه عمومی یک مرحله ای اجرای یادمان شهدا 1399/09/09 1399/09/09
خرید مبلمان و تجهیزات پارکی 1399/09/09 1399/09/12
تهیه مصالح و اجرای عملیات رنگ آمیزی جداول حاشیه معابر، مبلمان، تجهیزات شهری و ابنیه های عمومی 1399/09/08 1399/09/12
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات تعمیرات و احداث آبنما باکس یوقان برج شهرست... 1399/09/11
عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه 1399/09/08 1399/09/10
مناقصه عمومی همزمان با ارزیابی (فشرده) یک مرحله ای عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه مرجع شر... 1399/09/10
فراخوان ارزيابي کيفي WSD- 0219957 خريد 38 قلم تجهيزات رستوران 1399/09/11
واگذاری عملیات خرید، حمل و نصب سکوبندی آزمایشگاه 1399/09/05 1399/09/10
بازسازی فضای فیزیکی واحد رختشویخانه بیمارستان 1399/09/04 1399/09/08
صفحه 1 از 1506